Back to S

August Wilhelm Schlegel

Denne biografi er under udarbejdelse.

Schlegel besøgte Rom i 1805 og aflagde rapport om Roms kunstliv i Schreiben an Goethe über einige Arbeiten in Rom lebender Künstler im Sommer 1805, der blev trykt i Intelligenzblatt der Jenaische allgemeine Literatur-Zeitung, 23.-28.10.1805. I artiklen beskrev Schlegel først visse af Canovas værker indgående og nævnte derefter med ros Thorvaldsen.
Han besøgte ham i hans værksted og fremhævede navnlig Jason med det gyldne skind, A52 og nævnte de øvrige værker, som på daværende tidspunkt var under udarbejdelse.

Han skrev i 1806 også en tekst og et digt om Ida Brun og hendes attitudekunst.

Thorvaldsen og Schlegel mødte hinanden igen i al fald 3.6.1841 i Berlin, hvor byens intelligentsia fejrede Thorvaldsen under hans gennemrejse i byen, se evt. Rejsen til Rom, maj-september 1841.

Schlegel var en af de vigtigste skikkelser i den tyske romantik og bror til Friedrich Schlegel.

Last updated 15.11.2018

August Wilhelm Schlegel

aka August Wilhelm von Schlegel 1767-1845 German Author, critic
To and from others2 Doc.
Mentioned in4 Doc.