Tilbage til 1797

3.6.1797 - 1799

Lejer et værksted i Vicolo delli Aliberti, der tidligere havde tilhørt billedhuggeren John Flaxman.

Primærkilder

Gaden hedder i dag Via Alibert.

  • Kontrakt af 3.6.1797 mellem Thorvaldsen, Benedetto Scarpetti og Senatore Scarpetti.
  • Brev af 5.1.1798 fra Thorvaldsen til Kunstakademiet (“Mit Logis er for nerverrende Tiid paa Hiørnet af Strada Babuina og den lille Gade som gaaer til Theaterret Aliberti hvor ieg har mit Vedsted i Nerheden.”)
  • Brev af 2.10.1819 fra P.O. Brøndsted til Thorvaldsen.

Andre referencer

Sidst opdateret 04.03.2016