Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 18.1.1830

Blandt de implicerede parter herskede der stor uenighed om, hvor meget Bissen egentlig blev lovet som betaling for sin Blomsterpige, og hvem der egentlig afgav løftet i første omgang. Ud over den faste tekst på 200 scudi, som samtlige kunstnere modtog fra prins Frederik (7.) (se hertil bl.a. Thorvaldsens liste over indkøbte værker af tidligst 21.5.1832), mente Bissen, at han var blevet lovet yderligere 100 scudi. I nærværende brev fremfører Bissen, at den omtalte Conrad Rantzau (se næste kommentar) selv skulle have afgivet dette løfte. Conrad Rantzau synes dog ikke at ville kendes ved et sådant løfte, idet Thorvaldsen i et brev til Rantzau af januar 1836 forsøger at dementere, at han personligt skulle have lovet Bissen yderligere betaling for skulpturen. I et nu forsvundent brev (se gerne referenceartikel herom), der citeres i brevet af januar 1836, spurgte Rantzau Thorvaldsen “Ob ich [Thorvaldsen] etwas näheres darüber weiß, daß Bissen mehr als zwey hundert Scudi, für seine Figur die er in Marmor für S:K: Hoheit dem Prinzen Fritz gefertigt hat, versprochen worden [”]. Rantzau synes således ikke at erindre noget om det løfte, som han ifølge Bissen skulle have afgivet. I et brev af 1.3.-28.5.1828 fra Bissen til maleren J.L. Lund tilskrives løftet dog Thorvaldsen selv: “Jeder der Mahler bekommt 200 Sc:, wofür er ein Bild malt. Mir hat er eine kleine Statue bestellt, die eben jetzt fertig geworden, wofür ich, wie mir Thorwaldsen sagt, da ich sie unmöglich für die genannte Summe würde machen können, etwas mehr erhalten werde.” (Citeret efter Rostrup, op. cit., vol. II, p. 20 note 79). To år tidligere synes Bissen at tilskrive Thorvaldsen dette løfte snarere end Rantzau. Muligvis kan der her være tale om en rent faglig betragtning, men det er påfaldende, at Rantzau ikke nævnes i brevet til Lund, når han i nærværende brev omtales som løftets afgiver over for Thorvaldsen.

Sidst opdateret 07.01.2013