Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 6.8.1804

Kaabere er kobberstik eller raderinger. Den kiste eller kasse, som Thorvaldsen hentyder til, svarer muligvis til den 4. kasse af den sending, som ankom til København 1802.
Thorvaldsen havde i brev af 20.3.1802 til Abildgaard bedt sin mentor om at opbevare kasserne for ham “til ieg kommer hiem”. Da Thorvaldsens tilbagerejse til Danmark på dette tidspunkt var blevet udskudt på ubestemt tid, jf. Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804, kunne kassen med kobberstik komme til nytte i stedet for blot at være opmagasineret.
Abildgaard havde tidligere, jf. brev af 21.7.1800, tilegnet sig et bind med kobberstik af Rafaels værker, som Thorvaldsen havde sendt hjem og bedt ham indkøbe et nyt eksemplar. Det var muligvis på baggrund af denne historie, at tonen i anmodningen om at udlevere kassen til Charlotte Schimmelmann kan forekomme skarp. Imidlertid blev denne passage redigeret ud i det afsendte brev.

Sidst opdateret 01.06.2015