Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 6.1.1819

Der er formentlig kun tale om et forarbejde til Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbning A119, jf. omtalen af Skizze sidst i brevet og den videre korrespondance vedr. monumentet. Thorvaldsens model skulle danne grundlag for monumentet over schweizergardister, der skulle opføres i Luzern. Af Kellers senere breve fremgår det, at den store model, jf. A119, først var under udførelse i maj måned (se f.eks. rykkerskrivelsen af 17.6.1819), så den her omtalte løve må enten referere til generelle forberedelser ift. monumentet eller til den modellerede skitse, der atter omtales i brevene af 13.2.1819 og 23.5.1819 og formentlig også sidst i dette brev.

En sådan kendes ikke i dag, men der er formentlig i omarbejdet og afstøbt form tale om den lille model af løven i grotten, der i dag, ligesom originalmodellen af den store model, jf. A119, befinder sig i Historisches Museum Luzern.
Se referenceartiklen for mere om bestillingen.

Sidst opdateret 24.09.2013