Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 21.7.1800

Historikeren H.F.J. Estrup samlede under sit besøg hos Thorvaldsen i Rom 1818 oplysninger til en biografi over billedhuggeren. Estrup refererer her en historie, der synes at have forbindelse til Abildgaards udtalelse om rygtet om Thorvaldsens manglende flid: “En fremmed Reisende, som han [Thorvaldsen] troer svenskeren Åckerbladt fortalte Abildgaard, at Thorvaldsen intet bestilte i Rom, og voldte ham derved en Irettesættelse.”
Åckerbladt er identisk med den svenske diplomat og orientalist Johan David Åkerblad. Han var i Rom i 1798-99, og her udfærdigede han en liste over kunstnere i Rom, hvor der om Thorvaldsen står følgende: “Thorwaldsen Danese fa niente”.
Den omtalte stambog kendes altså ikke, men Åkerblad kunne muligvis have set en stambog med et Thorvaldsen-motiv, som har været så uoplagt, at det kan have givet anledning til kritik af Thorvaldsens indsats.
Thorvaldsen svarede noget opbragt på beskyldningen i brev af 24.10.1800 til Abildgaard: “Meget ondt har det giort mig at see af Deres Brev at ieg beskyldes for ikke at være flittig og at en Stambog har givet Anledning dertil da ieg ofte i Hast og uden Lyst har henkradset noget i forskillige Stambøger. Det skal lære mig herefter at vogte mig for at tegne i Stambøger naar ieg ikke finder mig disponnert til at giøre det med Fliid.”

Sidst opdateret 10.01.2018