eller nulstil
eller vælg bogstav: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
Basrelieffets patriark

15 dokumenter

Bestillingen til Hams Hall

3 dokumenter + 2 referenceartikler

Bestillinger, oversigt

3 dokumenter + 1 referenceartikel

Bestilling af en frihedsgudinde til USA

8 dokumenter + 2 referenceartikler

Bestillingen til hertugen af Augustenborg

1 dokument + 2 referenceartikler

Billet, kort meddelelse

44 dokumenter

Bestillingen af Gutenberg-monumentet

7 dokumenter

Bestillingen til Kunstakademiet

91 dokumenter + 3 referenceartikler

Brevkultur

25 dokumenter + 1 referenceartikel

Bestillingen af Schiller-monumentet

17 dokumenter

Bestillingen til monumentet for J.W. Goethe

8 dokumenter

Broderskabsidealer

20 dokumenter

Bestillingen af Thomas Maitlands monument

16 dokumenter + 1 referenceartikel

Bestillingen til Råd- og Domhuset

33 dokumenter + 1 referenceartikel

Bronzestøbning

42 dokumenter

Bestillingen til Christiansborg

188 dokumenter + 1 referenceartikel

Bestillingen til Vor Frue Kirke

212 dokumenter + 2 referenceartikler

Brødrene Boisserées kunstsamling

4 dokumenter + 1 referenceartikel

Bestillingen til den danske kongefamilie

76 dokumenter + 4 referenceartikler

Bestillinger, ikke antagne og urealiserede

79 dokumenter + 1 referenceartikel