16.3.1815

Afsender

Luigi Basiletti

Afsendersted

Brescia

Afsenderinfo

Poststemplet: “BRESCIA 11. MAR.”
Rester af forsegling.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All Ornatisso Sigr: / Il Sigr: Cav.e Alberto Thorwalzen / Contida FeliceI / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Basiletti omtaler bestillingen af skulpturgruppen Ganimedes med Jupiters ørn, jf. A44, udført for Paolo Tosio, på hvis vegne Basiletti skriver. Giambattista Bassi har oplyst ham om, at værket er færdigt og klar til afsendelse. Basiletti peger på Francesco de Sanctis som speditør.

Dokument

Pregiatise Amico

Brescia 16 Marzo 1815

Il Sig:r BassiII mi ha avvertito che il gruppo del GanimedeIII era già da molto tempo terminato, e che non aspettavate che io vi indicassi il mezzo per il trasporto. Mi rendo adunque solecito di avvertirvi che potete consegnarlo al Sig:r Franco de SanctisIV già da me avvisato in questo medesimo ordinario, il quale si incaricherà dell’imbalaggio, delle spese occorenti, non che del TrasportoV.
Io non posso che nuovamente esternarvi la mia gratitudine per la gentilezza vostra in favorirmi un ogetto di arte eseguito da voi con tanto amore e felicità. Il Conte TosiVI non desidera che il momento di possederlo, e ammirarlo, ed io spero, anzi tengo certo, che lo invoglierà ad altra comissioneVII più lucrosa.
Io non sò che desiderare il momento di rivedere Roma perchè per li artisti non vi è che Roma. Hò già terminato il quadro del S: PaoloVIII, ora sono a metà lavoro dell’altroIX terminato che lo avrò faccio conto di farvi una nuova visita, se pure l’Occidente politico non vorrà funestareX la pace della nostra ItaliaXI –.
Se avete fatto incidere qualche contornoXII di qualche vostro nuovo lavoro vi prego a spedirmelo, che sarà per me cosa gratissima scusate della libertà che mi prendo, ma io vorrei in parte compensarmi della privazione di ammirare personalmente le vostre opere sculpite, le cui belezze sono pure sculpite nella mia mente.
Aggradite questi sinceri sentimenti dettati dalla più verace stima, e amicizia, e pregandosi a donarmi il bene de vostri comandi, e de vostri caratteri mi dico

Vostro affo oblo Amico
Luigi Basiletti

Arkivplacering

m4 1815, nr. 4

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44

Kommentarer

 1. Dvs. Strada Felice aka Via Sistina, hvor Thorvaldsen boede, jf. referenceartiklen om Thorvaldsens bopæle.

 2. Dvs. den italienske maler Giambattista Bassi.

 3. Dvs. Ganymedes med Jupiters ørn, jf. A44, som Basiletti havde bestilt måneder forinden hos Thorvaldsen. Det er uklart, om bestillingen fra begyndelsen var tiltænkt Tosio eller Basiletti selv.
  Det lader dog til, ifølge nye undersøgelser foretaget af Bernardo Falconi, op. cit., at skulpturgruppen fra begyndelsen har været tiltænkt Tosio. Det understøttes også af, at Basiletti længere nede i brevet beretter, at Tosio ikke kan vente med at besidde værket. Dog omtaler Bassi i sit brev til Basiletti gruppen som “din”, jf. brev af 25.2.1815.
  Værket ankom til Brescia i oktober samme år, jf. 17.10.1815, og blev udstillet i Palazzo Tosio, det nuværende sæde for Ateneo di Brescia. Tosio testamenterede sin samling til byen Brescia, og værket kan i dag ses på Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia.

 4. Dvs. den italienske speditør Francesco de Sanctis.

 5. Desværre var både skulpturen Ganymedes med Jupiters ørn, jf. A44, og nogle af de etruskiske antikker, der var sendt ved samme lejlighed beskadiget ved ankomsten, jf. brev af 17.10.1815.

 6. Dvs. den italienske greve Paolo Tosio.

 7. Det kom ikke til en ny bestilling direkte fra Tosio, dog erhvervede han i 1831 fra den italienske markis Maria De Pecis to marmorrelieffer, hhv. Dagen, jf. A902, og Natten, jf. A901, der var udført under Thorvaldsens tilsyn små ti år forinden af Thorvaldsen-eleven, den italienske billedhugger Gaetano Matteo Monti for De Pecis afdøde bror, greven og samleren Giovanni Edoardo De Pecis, jf. brev af 11.7.1821.

 8. Falconi, op. cit. identificerer dette maleri som altertavlen til hovedalteret i sognekirken Provaglio di Iseo (Brescia).

 9. Ifølge Falconi, op. cit., er der tale om maleriet, der udgør altertavlen i kirken San Gervasio Bresciano. Maleriet var fuldført netop samme år.

 10. Basiletti hentyder til de foruroligende – nyheder fra Frankrig om Napoleon 1.s flugt fra øen Elba. Han omtaler også Napoleon i sit brev af 5.3.1815, og Paolo Tosios hustru, den italienske komtesse Paolina Bergonzi, nævner ligeledes Napoleon i nogle af sine breve til ægtemanden, jf. breve af 10.3.1815 og 16.3.1815.

 11. Bemærk den patriotiske reference her. Vi befinder os på brevskrivningstidspunktet midt under Wienerkongressen, der afholdtes 1.11.1814-9.6.1815 på slottet Schönbrunn, og i den spæde optakt til Italiens samling, der blev en realitet næsten 50 år senere, 17.3.1861.

 12. Det var allerede i Thorvaldsens samtid kutyme at reproducere både samtidige, antikke og ældre kunstneres værker enten grafisk ellerx, som her, i form af udskårne sten. Se hertil evt. artiklen Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker.

Sidst opdateret 27.01.2021