Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker

Denne artikel er under udarbejdelse

1809, Joseph Anton Koch

I 1809 tegnede Koch, jf. Thorvaldsens brev til Herman Schubart 22.7.1809, kopier af Thorvaldsens arbejder. Koch havde desuden planer om at udgive Thorvaldsens værker som kobberstik, men disse planer blev aldrig realiseret, muligvis fordi en sådan publikation udkom allerede 1811. Se herunder angående bogen af Riepenhausen og Ferdinando Mori: Le statue e li bassirelievi inventati e scolpiti in marmo dal cavaliere Alberto Thorvaldsen Scultore Danese. Desegnati ed incisi da Riepenhausen e da Ferd. Mori, Rom 1811.

1811, Riepenhausen og Mori

Brdr. Riepenhausen og Mori: Le statue e li bassirilievi inventati e scolpiti in marmo dal cavaliere Alberto Thorwaldsen scultore danese. Disegnati ed incisi dai Riepenhausen e da Ferdinando Mori, Rom 1811. Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M1. (Værket udkom i en senere udgave, der rummer gengivelser af værker indtil 1817 bl.a. Alexanderfrisen, A508, m.m.)

1814, G.L. Lahde

G.L. Lahde: Tolv Blade Figurer til Tegne-Øvelser efter Thorvaldsen. Med potiske Forklaringer af Professor A. Oehlenschläger, og en oplysende Fortale af Udgiveren, København u.å. Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M8, og er publiceret her.

(På første blad betegnet: Figurer til Tegne-Øvelser eller christlige og mythologiske; historiske og allegoriske Billeder, i idealsk-skjønne Figurer, af forskjellig Kjøn, Alder og og Proportion, i afvexlende Stillinger og med mere eller mindre Paaklædning; efter Thorvaldsen.)

1832, Melchiorre Missirini

Melchiorre Missirini: Intera collezione di tutte le opere inventate e scolpite dal Cav. Alberto Thorwaldsen. Incisa a Contorni CON ILLUSTRAZIONI DEL CHIARISSIMO ABATE MISSERINI DEDICATA A SUA ECCELLENZA RODOLFO CONTE DI LÜTZOV. ROMA 1831. Nella Tipografia di Pietro Aurelj. Con Approvazione., vol. I-II, Rom 1831-1832. Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M3.

Sidst opdateret 10.10.2016