Antagelig omkring 19.11.1823

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

NN

Dateringsbegrundelse

Udkastets indhold svarer med enkelte undtagelser til de danske varianter af samme anbefaling dateret hhv. 15.11.1823 og 19.11.1823, hvorfor dette udkast også kan dateres til denne tid.

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop.

Dokument

Msr. KoopI, peintre d’histoire danois, ayant souhaité une attestation de moi, c’est avec un vrai plaisir que j’accomplisse sa demande, étant convaincu de son talent extraordinaire pour le genre historique. – J’ai vu deux tableaux, qu’il vient d’achever, notre sauveur dans GethsemaneII et un sujet de la mythologie scandinaveIII. – Il me semble, que ces deux compositions sont executée avec beaucoup d’esprit et de soin. Particuliérement je crois, que Msr. Koop a beaucoup de sens pour la distribution de la lumiére et pour le coloris. Je réunis mes vœux avec ceux de beaucoup d’autrès personnes pour le bonheur de ce jeune artiste, étant persuadé, qu’il ferait honneur à sa patrie, s’il pourrait avoir le soutien necessaire pour continuer ses etudes à Rome par la clemence de Sa MajestéIV.

Generel kommentar

Dette udkast til en anbefaling er skrevet med henblik på understøttelse af Koop. Det vides ikke med sikkerhed, hvem anbefalingen er stilet til. Der er muligvis tale om en udenlandsk fyrste, eftersom ansøgningen er skrevet på fransk. Indholdet svarer i store træk til de dansksprogede anbefalinger af hhv. 15.11.1823 og 19.11.1823 til Fonden ad Usus Publicos. Frederik 6., var den bestemmende myndighed i denne fond, og måske er det blot et udtryk for hofsprog, at dette udkast er forfattet på fransk.
Koop opnåede støtte i årene 1821, 1824-1827 samt 1830-1832.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

m34, nr. 56

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske historiemaler Andreas Ludvig Koop. Forventningerne til Koops geni blev dog ikke indfriede, idet han bl.a. aldrig blev agreeret ved Kunstakademiet og døde fattig i Rom.

  2. Dette maleri kendes p.t. ikke.

  3. Det vides ikke, hvilket maleri, der her hentydes til. Måske er det Koops olieskitse Vola åbenbarer sig for Thor efter jætternes nederlag, der blev udført som Koops bidrag til en konkurrence udskrevet i København 1821 til fremme for den nordiske mytologis motivkreds. Koop vandt 2. præmie for sin skitse, jf. H.R. Baumann: Hermann Ernst Freunds Levned ved Victor Freund, København 1883, p. 82. Maleriet blev udført i stort format 1823 og befinder sig i dag i Akademiraadet. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, (Vola viser sig for Thor) inv. nr. KS 104. For mere om optagetheden af denne motivkreds, se referenceartiklen Nordisk Mytologi.

  4. Dvs. Frederik 6., se evt. den generelle kommentar.

Sidst opdateret 26.06.2013