3.12.1813

Afsender

Pietro Benvenuti

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Rester af rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet. Det har tidlgere fejlagtigt været dateret til 3.10.1813, se Sass, op. cit., men datoen skal sikkert læses som Dbre, altså Dicembre. Desuden blev nærværende brev fremsendt sammen med – og omtalt i – Herman Schubarts brev af 4.12.1813.

Resumé

Benvenuti fortæller, at Thorvaldsens portrætbuste af ham er blevet støbt i gips, og at billedhuggeren vil modtage en bestilling på relieffet Virgil, som læser Æneiden for Augustus fra Elisa Baciocchi.

Dokument

Amico Carissimo

Firenze 3 Dbre 1813

Sentendo che il Sigr BaroneI vi scriveII profitto del occasione p domandarvi le vostre nove gacchè – vedo che le vostre occupazioni vi anno fino ad ora impedito di scrivermi due versiIII.

Il bustoIV fù subito gettato in gessoV il formatore non pratico della nova maniera cioè di fare il pezzo staccato sopra le orecchie lo prese un poco troppo basso che faceva sottosquadro, e in coseguenza si è un poco guastato nei capelliVI ma p il resto e venuto benone ed à piaciuto infinitamente a tutti.

Mia moglieVII che stà bene vi fà tanti saluti e desidera sapere se arrivaste bene à RomaVIII, dal RiccianiIX si seppero le nove sino alla metà della strada dove v’incontraste. Salutatemi tanto CamucciniX e tutti li Amici ed Amiche ditemi come andiede della ballerinaXI p viaggio[.] comandatemi amatemi è credetemi.
Sò che vi sarà ordinato da S.A.I.XII un basso rilievoXIII rappresentante Virgilo che legge le sue Eneidi ad Augusto quando Ottavia si sviene ò suggerito à MontalesXIV acciò lo progettasse è sento che lo à approvato.     sono

Affmo Amico
Pietro Benvenuti

Generel kommentar

Den ene side af brevpapiret er revet bort.

Arkivplacering

m3 1813, nr. 28

Thiele

Jf. Thiele II, p. 243.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. den danske diplomat Herman Schubart.

 2. Schubart skrev til Thorvaldsen dagen efter i brev af 4.12.1813, hvor han nævner, at nærværende brev fra Benvenuti vedlægges.

 3. Benvenuti må mene et par linjer. Han har øjensynlig kendt til Thorvaldsens vanskeligheder med at få skrevet et brev, når han venligt-drillende undskylder ham med, at han har haft for travlt.
  Se evt. emneordet Thorvaldsens ringe skrivelyst.

 4. Dvs. Thorvaldsens portrætbuste af Benvenuti, som blev modelleret i Firenze september 1813.

 5. Thorvaldsen havde åbenbart haft så travlt med at forlade Firenze, at han ikke havde tid til at se sin lermodel af portrættet blive støbt i gips, jf. Sass, op. cit., p. 200.
  Denne gipsmodel kendes ikke længere, men Benvenuti lod en marmorversion hugge i løbet af 1814. Marmorportrættet pryder i dag Benvenutis grav i San Lorenzo-kirken i Firenze.

 6. Disse småskader i gipsafstøbningen ses ikke på (fotografier af) marmorversionen, hvor de naturligvis blev reparerede.

 7. Benvenutis kone hed Vittoria Monti, se ægtemandens portræt af hende i Liletta Fornasari & Carlo Sisi (ed.): Pittore Imperiale. Pietro Benvenuti alla corte di Napoleone e dei Lorena, Firenze 2009, p. 105.

 8. Thorvaldsen rejste fra Firenze til Rom i november 1813 med ankomst til Rom 12.11.1813.

 9. Det er uvist, hvem Benvenuti hentyder til, men der kunne der være tale om den romerske grafiker Antonio Ricciani (1775/76-1847), som Thorvaldsen i så fald skulle have fulgtes med en del af vejen til Rom.

 10. Dvs. den italienske maler Vincenzo Camuccini.

 11. Den omtalte danserinde, som tilsyneladende fulgtes med Thorvaldsen i postdiligencen fra Firenze til Rom, kendes ikke nærmere.

 12. Dvs. Sua Altezza Imperiale, i dette tilfælde storhertuginden af Toscana, Elisa Baciocchi.

 13. Elisa Baciocchi bestilte nogle værker af Thorvaldsen bl.a. relieffet Virgil, som læser Æneiden for Augustus. Men biilledhuggeren arbejdede sandsynligvis ikke videre med bestillingen, for motivet kendes ikke fra Thorvaldsens produktion, hverken som tegning eller i videre bearbejdet form.
  Relieffet skulle have gengivet Virgil, der læste sit episke digt Æneiden op for kejser Augustus, hans søster Octavia og hans kone Livia. Octavia besvimer, da Virgil nævner navnet på hendes døde søn, Marcellus, som Livia skulle have beordret myrdet.
  Motivet var hyppigt afbildet blandt nyklassicistiske billedkunstnere. Bl.a. har Jean Baptiste Joseph Wicar (1792-93) og Jean-Auguste-Dominique Ingres (1811) udført deres versioner af den dramatiske scene.

 14. Denne Montales er p.t. ikke identificeret. Som det fremgår af det efterfølgende, har Montales godkendt, at Virgil-relieffet skulle bestilles, så det må antages, at han var en embedsmand ved Elisa Baciocchis hof.

Sidst opdateret 15.08.2016