27.4.1817

Afsender

Luigi Porro Lambertenghi

Afsendersted

Milano

Afsenderinfo

Poststemplet: “5 MAGGIO” og “REGNO LOMBARDOVENETO”. Desuden spor efter grønt segl med overlag af papir.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Mr: le Ch: A. Torvaldsen / Sculpteur celebre / Palais BaberiniI / Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Porro Lambertenghi beklager, at Thorvaldsen ikke har fået sin betaling som aftalt. Han har nu truffet nye aftaler for at betale den aftalte rate for marmorversionen af Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, jf. A619. Fremover vil han personligt sørge for at udbetale de resterende rater. Han beder Thorvaldsen prioritere værket højt, da han ser frem til at modtage det og til at ære hustruens minde.

Dokument

Carmo Sigr. Cave.

Mi ha fatto molto dispiacere il sentire dal mio amico Conte ConfalonieriII che Ella non abbia avuto dal Sig. TommasiIII, che avevo incaricato d’essa sua offerta, di pagarle scudi 200IV che doveva sborsarle fino dalla stessa ordinario. Ho fatto dare di nuovo l’ordine al Sig. SculteisV pr mezzo di questo [xxx] di Henry[?] MüllerVI di sborsare d’essa ordine dal C:e Confalonieri le sudeta somma, e pregai questi a tosto pagarglieli, se il Sig. Tommasi non ha ancora compiuto a questo mio dovere.

Io le raccomando assai il mio lavoroVII, lavoro che mi interessa infinitamente e per la PersonaVIII alla cui memoria deve servire, e per avere un travaglio da Lei che tanto stimo.

Mi commandi un rialzo, e la prego d’ora innanzi di considerare nella più questa ogetto – e p[xxxx] la prego di far avanzare il lavoro al più presto, che le sarà possibile, e per le successive rateIX mi faccia avvertire Ella stessa, che tosto le farò col mede[x] [xxxx] ri[xxxx]sse.

Grazie: Serbandosi della mia gratitudine [xxxxxxx] ed alta riconoscenza.

Milo. 27. aprile 1817.

vro Amco
Luigi Porro

Generel kommentar

Teksten er meget svært læsbar.


Betalingen omhandler Luigi Porro Lambertenghis bestilling af et gravmæle over sin hustru, jf. Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, A619. Marmorudgaven findes i dag i Galleria d’Arte Moderna, Milano.

Hvornår bestillingen faldt, vides p.t. ikke, men formentlig tidligere samme år. Hustruen var dog død allerede 1813, så det kan have været langt tidligere. Dette dokument er det første, kendte, i forbindelse med sagen.

Arkivplacering

m26 I, nr. 84

Thiele

Thiele II, p. 348-349, omtaler bestillingen, men ikke specifikt dette dokument.

Emneord

Personer

Værker

A619 Anna Maria Porro Serbellonis sørgende mand og børn, Tidligst marts 1817 - Senest maj 1817, inv.nr. A619
A614_3 Dødens genius, Antagelig december 1812, inv.nr. A614,3
A614_1 Auguste Böhmer giver sin mor en lægedrik, Antagelig december 1812, inv.nr. A614,2

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsens værksteder ved Palazzo og Piazza Barberini i Rom, jf. referenceartiklerne Thorvaldsens værksteder og Vicolo della Catena/Colonnette.

  2. Formentlig er der tale om den italienske greve og patriot Federico Confalonieri (1785-1846), der var grevens gode ven.

  3. Denne Tommasi er p.t ikke identificeret. Der kunne muligvis være tale om den Giovanni Battista Tomassi, hvis enke Vincenza Tomassi 15.11.1830 skrev til Thorvaldsen for at bede om økonomisk hjælp.

  4. Dette beløb må være en del af betalingen på i alt mindst 242 romerske scudi, eftersom kvittering af 16.1.1818 angiver andre 42 scudi som betaling for samme værk: Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, jf. A619. Marmorudgaven findes i dag i Galleria d’Arte Moderna, Milano. Den samlede pris har formentlig ligget langt højere. Til sammenligning betalte Stanislaus de Chaudoir godt et år senere 1000 romerske scudi for et gravmæle over sin hustru, jf. A624 og kontrakt af 12.6.1818. For priser på andre Thorvaldsen-værker se referenceartiklen Thorvaldsens værker, priser.

  5. Dvs. formentlig den romerske bankier Mariano Schultheiss.

  6. Denne Henry Müller er p.t. ikke identificeret.

  7. Dvs. Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, jf. A619. Marmorudgaven, der i alt består af tre relieffer, findes i dag i Galleria d’Arte Moderna, Milano. Ud over hovedrelieffet blev der også udført to side-relieffer, som begge er marmorversioner af tidligere Thorvaldsen-værker, nemlig de to sidefigurer til gravmælet udført 1811-1812 over Auguste Böhmer, hhv. en Nemesis-figur, jf. A614,1 og en fremstilling af dødens genius, jf. A614,3. Læs mere om værket i Anna Maria Porro Serbellonis biografi.

  8. Dvs. den afdøde hustru Anna Maria Porro Serbelloni.

  9. Ratebetaling var den gængse betalingsform for Thorvaldsen, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værker, betaling i rater.

Sidst opdateret 16.11.2020