Antagelig september 1810

Afsender

Poul Scheel

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: se den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Brevet må, jf. teksten på brevets forside (se Lunds brev antagelig september 1810), være afsendt efter Friederike Bruns hjemkomst til København. Af Friederike Bruns erindringer Römisches Leben, Zweiter Theil, Leipzig 1833, p. 319 fremgår, at hun rejste fra Rom d. 12.8.1810, hvorfor brevet formentlig er sendt i september 1810. Yderligere dokumenterer brevvekslingen mellem Friederike Brun og Caronline von Humboldt, at Brun var i Giessen i slutningen af august, samt at Caroline von Humboldt 27.10.1810 modtog brev fra hende, formentlig sendt fra København. Se Ilse Foerst-Crato: Frauen zur Goethezeit. Ein Briefwechsel, Caroline von Humboldt, Friederike Brun Düsseldorf 1975, p.14-19.

Resumé

Scheel sender hilsener til Thorvaldsen og glæder sig over at have fået efterretning om, at Saxtorphs buste, som han har bestilt, står færdig i gips. Bestillerne ønsker derfor også at se den i marmor. Scheel beder Thorvaldsen bære over med deres ønske om et par ord fra ham, idet han husker, at de er utålmodige efter fire års ventetid.

Dokument

Scheel grüβt Thorwaldsen recht herzlich, u. hat mit Vergnügen gehörtI, daβ die Nachricht, als ob an Saxtorphs BüsteII noch gar nicht gedacht worden sey, nicht gegründet ist, sondern dass unser verewigte Freund schon in Gips fertig ist. In diesem Fall wünschen wir recht sehr ihn in Marmor zu sehen. Thorwaldsen wird es unsrer Ungeduld aber zu gute haltenIII, wenn wir, nach 4jährigem WartenIV, ein Paar Worte von ihm selbst wünschen, wenn es auch nur als Post Script in einem andrem Briefe

Scheel

Generel kommentar

Brevet er skrevet på bagsiden af en lille seddel fra J.L. Lund (se evt. dette brev fra antagelig oktober 1810), som muligvis har været medsendt til Thorvaldsen i et brev til en anden person, idet det ikke bærer nogen udskrift – og J.L. Lund desuden indleder sit brev med ‘Jeg benytter denne Lejlighed…’. Tilskriften på Lunds forside af brevet er: An Herrn Prof: Thorvaldsen in Rom.

Brevet er en del af korrespondancen omhandlende bestillingen af en busten af lægen Mathias Saxtorph, gipsafstøbning på Thorvaldsens Museum, A899.

Arkivplacering

m2 1810, nr. 48v

Thiele

Omtalt hos Thiele I, p. 167.

Emneord

Værker

A899 Mathias Saxtorph, 1801, inv.nr. A899

Kommentarer

  1. Scheel havde allerede i 1800 taget initiativ til at bestille en buste af lægen Mathias Saxtorph, der i dag findes i gips på Thorvaldsens Museum, A899. Da busten imidlertid ikke blev afsendt af Thorvaldsen (trods rykkerbrev 23.11.1808 for busten, afbestiltes busten endeligt 28.7.1810). Imidlertid fremgår det af Thorvaldsens brev til Abildgaard 23.9.1806, at busten allerede på dette tidspunkt stod færdig i marmor, og af et senere brev fra Scheel 30.11.1810 fremgår, at Friederike Brun havde fortalt, at hun havde set den. Det var imidlertid ikke Thorvaldsens selv, der udførte buste, for yderligere informationer herom, se referenceartiklen Saxtorphs buste.

  2. Som nævnt i ovenstående kommentar havde Scheel allerede i 1800 taget initiativ til at bestille en buste af lægen Mathias Saxtorph. Da busten imidlertid ikke blev afsendt af Thorvaldsen (trods rykkerbrev 23.11.1808 for busten og svar fra Thorvaldsen, afbestiltes busten endeligt 28.7.1810). Imidlertid fremgår det af Thorvaldsens brev til Abildgaard 23.9.1806, at busten allerede på dette tidspunkt stod færdig, og af et senere brev fra Scheel 30.11.1810 fremgår, at Friederike Brun havde fortalt, at hun havde set den. Trods disse henvendelser fra Scheel om busten og dens hjemsendelse fik Scheel, der døde i 1811, aldrig busten at se. Den blev først hjemsendt sammen med en større mængde værker i Thorvaldsens sidste leveår, jf. Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 80.

  3. Zu gute halten, dvs. komme til gode. Sætningen kan dermed oversættes således: Thorvaldsen vil lade det komme vores utålmodighed det til gode, hvis [når] vi efter fire års ventetid ønsker et par ord fra ham selv, om så blot som p.s. i et andet brev.

  4. Busten blev allerede bestilt i 1800 (se Scheels brev til Zoëga 24.12.1800). De fire års ventetid må derfor forstås sådan, at bestillerne af busten ikke havde hørt fra Thorvaldsen siden 1806.

Sidst opdateret 14.05.2013