3.6.1808

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Sort laksegl med våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

A Monsieur / Monsiuer Albert Thorwaldsen / Sculpteur Danois, ProfesseurI de l’academie / des beaux arts a Copenhague / raccomandata al / Café TedescoII Strada / Condotta / a / Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Schubart inviterer Thorvaldsen at komme til Montenero evt. i selskab med Ernst Gottlob Matthäi og Johan Georg Wahl.

Dokument

MonteneroIII den 3 Juni 1808

Kort og godt min gode Ven Thorwaldsen. De maae endelig komme til osIV og tilbringe de to i Rom afskyelig heede Maaneder Juli og August. Vil De gjøre Sælskab med MatthæiV og WahlVI som jeg ogsaa haaber at besidde, saa er Alting saare godt. De reise fra Rom sidst i Juni og ere her den 10e Juli. De bliver her til først i September. For at lette mine Venner og Landsmænd Byrden af Reise Omkostningerne bestemmer jeg 40 Scudi. Svar mig strax og jeg skikker strax glad og fornøyet de omtalte Penge. Vi have en anden liden Villa strax ved Vores, hvor der er et prægtigt StudiumVII som bestemmes vor Thorwaldsen. Hvorfor kunne han ikke saavel her som i Rom forfærdige en BacchusVIII, en AdonisIX, en MarsX. De skal faae alt hvad De behøver til at modelere. Jeg har en Snedker i min Tjeneste.

Kom min gode Ven og lad Dem omfavne af
Deres Landsmand og Ven
B[aron] de Schubart

Vi have dygtig banket de Svendske. Vore Nordmend bevise en næsten ubegribelig Tapperhed. Jeg sender Dem en Rapport af en AffaireXI. Der ere fleere hvor vores Sejer endnu har været større.

Arkivplacering

m2 1808, nr. 2

Thiele

Størstedelen gengivet hos Thiele II, p. 100-101.

Emneord

Personer

Værker

A2_ Bacchus, 1804, inv.nr. A2
A53 Adonis, 1808, inv.nr. A53
D174 Den fredsbringende Mars, 1808-1811, inv.nr. D174

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til professor ved Kunstakademiet i København 23.9.1804.

 2. Dvs. Caffè Greco, der stadig ligger i Via dei Condotti. Her modtog Thorvaldsen ofte sin post i sine tidlige Rom-år.

 3. Dvs. familien Schubarts sommersted i Montenero, et bakket område ca. 7-8 km syd for Livorno.

 4. Thorvaldsen dukkede ikke op trods endnu en kraftig opfordring fra Schubart 12.8.1808. Thorvaldsen takkede nej i brev af 20.8.1808.

 5. Den tyske billedhugger Ernst Gottlob Matthäi.
  Der er ikke tale om hans bror, den tyske maler Friedrich Matthäi, som på dette tidspunkt havde forladt Italien.

 6. Den danske maler Johan Georg Wahl.

 7. Dvs. et værksted.

 8. Schubart hentyder til Thorvaldsens Bacchus, jf. A2.

 9. Dvs. Thorvaldsens Adonis, jf. A53.

 10. Dvs. Thorvaldsens statue Den fredsbringende Mars, som nu kun kendes fra stikværket Ferdinando Mori: Le statue e li bassirelievi inventati e scolpiti in marmo dal cavaliere Alberto Thorwaldsen scultore danese, vol. I, Rom 1811, pl. 32, jf. fortegningen D174.
  Denne Mars-figur indgik senere i gruppen Mars og Amor, A7.

 11. Dvs. en strid, en mindre kamp eller en træfning, se betydning 2 af affære i Ordbog over det danske Sprog.
  Schubart hentyder her til krigen mellem Danmark-Norge og Sverige i 1808-09, men det er uvist præcis hvilke “Affairer” under denne krig, som Schubart refererer til. Kamphandlingerne udspillede sig på grænsen mellem Sverige og Norge. Der kom ikke nogen landerobringer ud af konflikten, og freden blev indgået i Jönköping 10.12.1809.
  Krigen var en konsekvens af de alliancer, de stridende parter var en del af under Napoleonskrigene: Danmark-Norge på Frankrigs side og Sverige på Englands og Ruslands side.

Sidst opdateret 29.01.2015