8.4.1806

Afsender

Patrick Moir

Afsendersted

London

Afsenderinfo

Poststemplet “Piccadilly” og “[F?]OREIGN 28 1806”

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sig. Thorwaldsen / Scultore Danese / presso Il Sig. Camillo Buti / Strada Felice / Roma.
Tilskrift: Roma. Sig. Thorwalsden.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Moir meddeler på Thomas Hopes vegne, at fjerde og sidste rate af betalingen for Jason med det gyldne skind, A822, kan indkasseres hos bankieren Torlonia, da Hope formoder, at værket nærmer sig færdiggørelse.
Moir giver udførlige anvisninger på, hvordan værket kan sendes mod England uden at blive konfiskeret som engelsk gods under de verserende Revolutions- og Napoleonskrige.

Dokument

Londra 8 Avrile 1806.

Stim[atissim]o Sig. Enrico

Il Sig[nor]. HopeI credendo che la vostra bella OperaII per Lui, sarà ora ben vicino al suo termineIII, spedisce con questo Ordinario un ordine al Sig[nor]. Marchese Torlonia relativo all’ultimo ratoIV dell Pagamento, cioè di Zecchini 150, che compisce li Zecchini 600 Prezzo accordato. – Vi è un altra SommaV che Il Sig[nor]. Hope rammenta bene di aver promesso, ma questa, deve essere trasmessavi, doppo che l’Opera è stato sottoposto all esame del Sig[nor]. Hope.
Questo Sig.VI ha molto a cuore di ritirare dall’Italia la vostra Statua, come ancora diversi effettiVII che si trovano nelle Mani del Sig[nor]. Franc[esc]o de SanctisVIII al Negozio di VolpatoIX Strada del Babuino. Il trasportarli in Nome proprioX al momento attuale è impossibile, onde mi ha incaricato di pregarvi di intrrapendere l’incombenza di spedire la Statua e la RobbaXI presso Il Sig[nor]. de Sanctis come di vostra proprietà.
Sotto il vostro Nome riuscerebbe facile ed sicuro di fare trasportare le Casse a Civita V[ecchi]a.XII o Livorno, da dove potrebbero essere imbarcati sopra una Nave Danese per Copenhagen, indrizzate a quelche vostro Amico, con ordine di tenerle alla disposizione del Sig[nor]. Hope. – Le spese della Cassa per la Statua e l’Imbarco vi verrà pagato dal Sig[nor]. Marchese TorloniaXIII, Il Sig[nor] de Sanctis penserà per le altre CasseXIV. – Le spese dopo l’imbarco a Ripa GrandeXV che occorreranno, cioè il Nolo del trasporto da Roma al luogo ove sarranno imbarcate per Danimarca con le spese di Magazinaggio ed Imbarco, Il Sig[nor] Hope non ha dato alcun Ordine per il loro pagamento, essendo dubbio se tal Pag[amen]toXVI deve essere fatto in Italia o a Copenhagen, ma se mai sara necessario di farlo in Italia, sono persuaso che farendo la richiesta in nome mia al Sig. Marchese Torlonia, egli sborserà la Somma opportuna, assicurandolo che io sar[à] [Hul i papiret, hvor laksegl er udklippet] malevadore che gli verrà pagato dal Sig[nor] Hop[e.] [Hul i papiret, hvor laksegl er udklippet]
Scrivo al Sig[nor]. de Sanctis di abboccarsi con voi, e fare, in tutto, quel che credete opportuno per la spedizione della Robba. – Le Casse credo sono gia mercate, ma se tal merca non vi aggradaXVII, fate metter quel che vi apparisce meglio per assicurar il salvo arrivo della Robba – Raccomandando alla vostra attenzione tutto cio, e sicuro dell inpegno che usarete in tal’occasione uno sempre

Stim[atissim]o Sig[nor] Enrico

V[ost]roXVIII D[evotissi]moXIX Servitore
PatrizioXX Moir.

Il mio indrizzo è
M[iste]r. Patrick Moir
No. 6 S[ain]t.(?) Martins’ Street

Leicester Square London.

Generel kommentar

Brevet viser, at Thomas Hope i 1806 gik ud fra, at Jason med det gyldne skind, A822, måtte være færdig. På brevskrivningstidspunktet var der gået tre år fra bestillingen var faldet i Rom 1803. Der kendes intet svar fra Thorvaldsens hånd på brevet, og det lader til, at han i stedet har brugt de urolige krigstider som undskyldning for at udsætte værkets færdiggørelse. Han lader heller ikke til at have indkasseret den lovede rate hos bankieren Torlonia før mellem 1819 og 1828.
Se referenceartiklen om Hopes bestilling for mere om den større sammenhæng, brevet indgår i.

Arkivplacering

m2 1806, nr. 8

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 54.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A822 Jason med det gyldne skind, 1803, inv.nr. A822

Kommentarer

 1. Den britisk-hollandske kunstsamler Thomas Hope, der i marts 1803 havde bestilt Jason med det gyldne skind, A822.

 2. Dvs. statuen Jason med det gyldne skind, A822, som Hope havde bestilt hos Thorvaldsen i marts 1803.

 3. Jason med det gyldne skind, A822, var ikke færdig og blev det ikke før august 1828, hvor statuen blev afsendt til England, se referenceartikel om bestillingen.

 4. Dvs. fjerde rate af betalingen for Jason med det gyldne skind, A822. Se afskriften af kontrakten om værket og referenceartikel om bestillingen.

 5. Hope havde ved bestillingen i marts 1803 lovet Thorvaldsen yderligere en bonus på 200 sequiner, hvis værket blev tilfredsstillende. Denne bonus fremgik ikke af selve kontrakten, men findes omtalt her i Moirs brev, samt i andre samtidige kilder. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom. Se evt. referenceartikel om datidens møntenheder for mere om værdien af 200 sequiner o.a.

 6. Dvs. samme Thomas Hope.

 7. Det vides ikke, hvilke andre effekter, Moir hentydede til, men der kunne være tale om kobberstik udført af den italienske kunstner Giovanni Volpato, se også den følgende kommentar. Hope kan have indkøbt stikkene under sit ophold i Rom 1803.

 8. De Sanctis var antagelig speditør eller købmand og var også senere i kontakt med Thorvaldsen.
  Moir har forkortet fornavnet Francesco til Franco og angivet forkortelsen med en tilde (~) over “nc” i Franco.

 9. Formentlig var denne Volpato identisk med kobberstikkeren Giovanni Volpato, der også nævnes på den svenske orientalist Johan David Åkerblads liste over kunstnere i Rom fra 1798-99. Volpato døde imidlertid i 1803, hvorfor Moirs henvisning til hans forretning i 1806 efter al sandsynlighed ikke længere var korrekt. Alternativt skulle de Sanctis have overtaget bobestyrelsen efter Volpatos død.

 10. Pga. de verserende Napoleonskrige blev al engelsk ejendom konfiskeret, og at sende statuen i Hopes tydeligt britiske navn var derfor ikke muligt. Derfor foreslog Moir, at Thorvaldsen skulle sende værket i sit eget navn til en ven i Danmark, hvorfra Hope selv ville sørge for videre transport til England. Thorvaldsen var dog ikke færdig med statuen og brugte muligvis urolighederne som undskyldning for at udsætte færdiggørelsen yderligere. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 11. Se kommentaren til “diversi effitti” ovenfor – der er formentlig tale om samme uidentificerede sager.

 12. Dvs. havnebyen nord for Rom, Civitavecchia.

 13. Den romerske bankier Giovanni Raimondo Torlonia, der også efterfølgende var involveret i sagen om Jason med det gyldne skind, A822. Se referenceartiklen om bestillingen.

 14. Se kommentaren til “diversi effitti” ovenfor – der er formentlig tale om samme uidentificerede sager.

 15. Ripa Grande var Roms ind- og udskibningshavn ved Tiberen i Trastevere. Det var altså herfra, Thorvaldsens værk skulle sendes til de større havnebyer Civitavecchia eller Livorno, for i en af disse byer at blive omskibet til et dansk skib.

 16. Ordet er forkortet med en tilde (~) af Moir.

 17. Moir foreslog formentlig her, at Thorvaldsen kunne bruge de andre sager, der skulle sendes, til at emballere statuen af Jason med, men lod det være helt op til Thorvaldsen, om de kunne bruges til formålet.

 18. Ordet er forkortet med en tilde (~) af Moir.

 19. Ordet er forkortet med en tilde (~) af Moir.

 20. Dvs. den italienske variant af navnet Patrick. Denne italienisering af udenlandske navne var hyppig i samtiden, se f.eks. referenceartiklen om Thorvaldsens eget navneskifte fra Bertel til Alberto.

Sidst opdateret 03.10.2018