Før 4.5.1804

Afsender

Irina Vorontsova

Afsendersted

Venedig

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur Torvalsen Sculpteur / a Rome.

Dateringsbegrundelse

Brevet må være skrevet før Fyodor Matveyevs brev 4.5.1805, hvori grevinde Irina Vorontsovas brev til Thorvaldsen må være fremsendt. Se desuden den generelle kommentar.

Resumé

Grevinde Vorontsova skriver, fordi hun ikke har fået svar på sit brev, hvori hun bad Thorvaldsen oplyse, hvorvidt han ville påtage sig en bestilling på en Apollon og en Venus. De skal have samme størrelse, betalingsform og pris, 400 ecu, som de tidligere bestilte værker. Værkerne skal være færdige snarest, og hun håber, at alt, hun har bestilt, er sat i gang.

Dokument

Je n’ai point reçueI Monsieur de reponse a la lettreII que je vous ecrivis je vous prie de me faire savoir par M. LisakevitzIII notre Ministre près de la cour de Sardaigne, si vous pouvés entreprendre un AppollonIV & une VenusV de la même grandeurVI que ceux que vous faites pour moi chacune de ces statues à 400 Ecus. Le payement serait fait de la même maniere que le precedentVII. il faudroit terminer l’ouvrage au plus vite. J’espere que tout celui que je vous ai commandé est en train. Je suis avec estime

C[om]tesse de Worontzoff

Generel kommentar

Brevet må være blevet fremsendt til Thorvaldsen i brevet 4.5.1804 fra den russiske maler Fyodor Matveyev, der som Thorvaldsen befandt sig i Rom, men havde fået brevet overleveret fra en minister under kongen af Sardinien. Det er først blevet sendt til en minister Lisakevitz (der ikke kan identificeres i dag) hos kongen af Sardinien, hvorfor brevet kan være skrevet allerede i slutningen af april 1804. For yderligere informationer om Vorontsovas bestilling, se evt. referenceartiklen herom.

Arkivplacering

m1 1804, nr. 27

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A3 Apollon, 1805, inv.nr. A3

Kommentarer

  1. I sit svar 7.5.1804 til Vorontsova, hvori Thorvaldsen antager bestillingen, skriver han, at hun åbenbart ikke har modtaget det brev, som han har skrevet til bankmanden Giovanni Torlonia desangående, hvilket må forstås således, at Thorvaldsen faktisk havde sendt Vorontsova et brev, men at det enten gik tabt eller blot endnu ikke var nået frem.

  2. Der må være tale om brevet 5.3.1804, hvori Vorontsova ligeledes beder Thorvaldsen antage en udvidelse af den første kontrakt. Se evt. udkastet til denne, antagelig fra februar 1804.

  3. Sandsynligvis den russiske gesandt Basil Lisakewitz.

  4. Det vides ikke, hvor denne Apollon befinder sig idag. Originalmodellen findes på Thorvaldsens museum, A3. Se desuden referenceartiklen om Vorontsovas bestilling.

  5. Denne Venus blev formentlig aldrig afleveret til grevinde Vorontsova (se evt. referenceartiklen om Vorontovas bestilling), men derimod købt af fyrst Malte von Putbus og siden ødelagt af brand i 1865, jf. Gerhard Bott (ed.): Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur kunst seiner Zeit, Köln 1977, p.78. Herom referenceartiklen Putbus’ bestilling.

  6. Det vil, jf. det kontraktudkast fra februar 1804, der omhandler Vorontsovas første værkbestilling, sige 6 romerske palmi høj. Hvilket svarer til ca. 133 cm (6×22,3cm, se evt. referenceartiklen om datidens måleenheder. I Thorvaldsens brev 4.2.1809 til Christian Ditlev Reventlow angives højden som 2 alen og 2 tommer, hvilket cirka svarer til det italienske mål (2×62,7+2×2,45=ca.130 cm).

  7. Dvs. udbetalt i rater gennem bankforbindelsen Giovanni Torlonia, jf. det kontraktudkast fra februar 1804, der omhandler Vorontsovas første værkbestilling. Se desuden Thorvaldsens brev 7.12.1804 til Herman Schubart, hvori betalingsformen og dens ulemper beskrives: “med min Vexel har det ingen Hast jeg var først da jeg kom her i Forlegenhed for Penge da Torlonia ikke vilde udbetale mine for Grevinde Vorentzowff men nu har han faaet Brev fra hende og jeg er betaldt og er en Riemand af 400 og 25 Piastre”.

Sidst opdateret 07.01.2013