4.5.1804

Afsender

Fyodor Matveyev

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Strada Felice alla Trinità de’ Monti / nel Palazzo Tomati n ro 51

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Den russiske maler Fyodor Matveyev fremsender et brev fra grevinde Irina Vorontsova, der gennem en minister ved hoffet for kongen af Sardinien har udbedt sig svar på, hvorvidt Thorvaldsen vil påtage sig bestillingen af nogle værker.

Dokument

Roma 4. maggio 1804

il ministro LizakeeviceI preso la corte di Re di Sardegnia,II a Roma, a ricevuta questa letera della parte de la Sig[no]r[a] Con[t]esa VaransoffIII. E vi prega di risponder al piu presto posibileIV. a Berlino o a Sent. Petersborgo si voi volete acetar questo lavoroV.
Sono stato incaricato dal ministro a far vi parvenir questa Letera.

Vostro. amico
Fedor. Matveeff.
pittoré moscovito a Roma

vi prego di far mi risposta a Roma al Caffe della Barcacia.VI

Oversættelse af dokument

Rom den 4. maj 1804

Ministeren hos kongen af Sardinien, Lizakeevice, i Rom, har modtaget dette brev fra grevinde Worontzoff. Og han beder Dem svare hurtigst muligt, til Berlin eller St. Petersborg, hvis De vil paatage Dem dette arbejde. Det er blevet mig paalagt af ministeren at sende Dem dette brev.

Deres ven.
Fedor Matveeff
moskovitisk maler i Rom

Jeg beder Dem adressere Deres svar til mig til Rom, Caffe della Barcacia.

Generel kommentar

Dette brev har indeholdt Irina Vorontsovas rykkerbrev før 4.5.1804, hvori hun udbeder sig svar på tilbuddet om en udvidelse af den tidligere kontrakt (udkast februar 1804) angående værker. Thorvaldsens svar på henvendelsen, der indeholdt en antagelse af bestillingen, er dateret 7.5.1804. Se evt. referenceartiklen angående Vorontsovas bestilling for yderligere oplysninger.

Arkivplacering

m1 1804, nr. 10

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Sandsynligvis den russiske gesandt Basil Lisakewitz.

  2. Kongen Vittorio Emmanuele 1. (1759-1824) af Sardinien.

  3. Den russiske grevinde Irina Vorontsova. Om hendes bestilling af værker hos Thorvaldsen, se desuden denne referenceartikel.

  4. Denne hast kan skyldes, at Thorvaldsen allerede i marts havde modtaget en lignende opfordring til at påtage sig dette opdrag. Se Irina Vorontsovas brev 5.3.1804 sendt gennem bankmanden Giovanni Torlonia. Thorvaldsen svarede da også promte og takkede ja til bestillingen, se hans brev dateret 7.5.1804.

  5. Indholdet af dette arbejde ses af Irina Vorontsovas brev dateret 5.3.1804. Heraf fremgår, at det drejede sig om en bestilling af en Venus og en Apollon. Det vides ikke, hvor denne Apollon befinder sig idag. Originalmodellen findes på Thorvaldsens museum. A3. Venus blev formentlig aldrig afleveret til grevinde Vorontsova, men derimod købt af fyrst Malte von Putbus og siden ødelagt af brand i 1865, jf. Gerhard Bott (ed.): Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur kunst seiner Zeit, Köln 1977, p.78. Se desuden referenceartiklen om Vorontsovas bestilling.

  6. Cafeen / spisestedet Barcaccia lå i Via Condotti vis à vis den berømte Caffè Greco. Begge steder var kendte som tilholdssteder for kunstnere. Se Ursula Peters (ed. inter al.): Künstlerleben in Rom, Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Der dänische Bildhauer und seine deutschen Freunde, Nürnberg 1991, p. 419.
    Barcaccias navn skyldes antagelig den nærliggende Fontana della Barcaccia, den bådformede fontæne, der ligger for foden af Den spanske trappe, og som blev udført 1627 af Pietro Bernini (1562-1629), far til den kendte billedhugger Gian Lorenzo Bernini (1592-1680).
    Thorvaldsen fik også sendt sin post til denne adresse, jf. udskriften på brevet 26.3.1798 fra Carlo Francesco Bassi.

Sidst opdateret 27.09.2018