No. 130 af 10318
Afsender Dato Modtager
Charles Bassi [+]

Afsendersted

Paris

Afsenderinfo

Poststempel: PAYÉ PARI[S]

26.3.1798 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Au Cytoien / George Zoegart / ricapito an Caffe vis à vis / la Barcaccia pres de la place / d’Espagne / à/ / Rome

Resumé

Bassi undskylder sit sene brev med sprogvanskeligheder og beder Thorvaldsen om at rykke en Rochegiani for nogle tegninger med antikke arkitektoniske motiver, som Bassi har bestilt hos denne. Han anmoder Thorvaldsen om straks at skrive tilbage og underrette ham om tegningernes status.

Se original

Parigi à di 26. Marzo 1798.

Caro Amico

[Papiret afrevet] [Ritardo m]olto in scrivervi, essendo molto imbaraz [papiret afrevet] [ato con] lingua vi parlerei, Ho scelto infine [papiret afrevet] erando che la capirete meglio; ed in ogni [papiret afrevet] [citt]adino Zoegart ve la spieghera; Ho ricevuto poco fa lettera dal Amico Publio che Ho lasciato incaricato per il pagamento degli assegni ; mi scrive che non ve n’era ancora nessuno di fatto; q [papiret afrevet] tardanza dalla parte del Citt.no Rochegiani [papiret afrevet] dispiace molto; et vi prego caro Amico, di Domandargli positivamente se si sento la voglia di fargli; ed in cas contrario farmelo subito sapere; vi ricommando; d[e]ssere molto attento, et ricordarvi che voglio prima di tutto; le tre colonne di campo Vacino il tempio di giove statore a sia Tonnante et le colonne ed ornati; del foro di Nerva mi ricommando à voi; sapete quanto mi stia à onore questa cosa; vi prego rispondermi immediatamente à Hambourgo, ed avanti di partire di qua vi scrivero; la spesa di tutto il mio Viagg[i]o et le citta che Ho veduto, – Addio caro Thorwaldsen

[Langs venstre kant, papiret afrevet, hvorfor begyndelsen mangler:] me et credetimi il vostro sincero Amico

Charles Bassi

[Tilskrifter to steder på brevets bagside:]
Det Giør mig unt at ieg ikke kan knalle mer en som 4 Gange en formidag om sommeren
[Papiret afrevet] en lev vel hils Derres keære [papiret afrevet] ellige fra Deres Ven B Thorvalds

Generel kommentar

Der er et stort hul i brevpapiret f.o.t.v., hvilket har forårsaget teksttab flere steder, især i begyndelsen af brevet.

Brevet er afsendt fra Paris, hvor Bassi under sin hjemrejse mod Stockholm over Hamburg kortvarigt opholdt sig.

Roccheggiani har tilsyneladende ikke været hurtig til at levere de omtalte tegninger, for Thorvaldsen modtager april samme eller mere sandsynligt følgende år et brev fra notar Sommaini, der beder Thorvaldsen om straks at give Roccheggiani besked om at aflyse udførelsen af tegningerne, se brev af 30.4.[antagelig 1799].
Bassi har formentligt oprindeligt bestilt tegningerne af de antikke monumenter for at have dem som studiemateriale i forbindelse med sit arbejde som arkitekt.

Der er to tilskrifter med Thorvaldsens egen hånd på Bassis brev. Den ene er et udkast til en almindelig venlig afslutning af et brev. Den anden er en noget mere ligefrem og privat tekststump, der ganske utvetydigt omtaler bivirkningerne af Roms sommervarme i forhold til den unge Thorvaldsens seksuelle udfoldelser. Udkastet kan enten blot være nedskrevet i skæmt eller være et reelt udkast til et brev tiltænkt en meget god ven. Thiele bemærker lakonisk i sit resumé af brevet og dets tilføjelser: “Th. har paa Bagsiden med egen Haand skrevet, formodentlig en Spøg, men som dog røber en vis Raahed og Usædelighed.”
Hvor meget, der har eksisteret af denne art blandt Thorvaldsens papirer, er vanskeligt at sige. Se referenceartikel om censur.
Brevet bærer generelt præg af det revolutionære Frankrigs republikanske terminologi med tituleringen cittadino og cytoien (se modtagerinfo) – egentl. ‘citoyen’, dvs. borger, velsagtens ikke kun fordi Bassi skrev fra Paris, men også fordi den kortlivede romerske republik lige var blevet udråbt 16.2.1798.

Arkivplacering
m1 1798, nr. 2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 36.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912.
  • J.M. Thieles resumé af brevet i hans afskrifter af Thorvaldsens breve, in: Thorvaldsens Archiv, vol. I.
  • Thorvaldsens Museum (ed.): Fotografernes Rom, Pius IX’s tid. Fotografier 1846-78 fra danske og romerske samlinger, København 1978.
Emneord
Den romerske republik · Thorvaldsen og kødets lyster · Thorvaldsens tale- og skriftsprog
Personer
Lorenzo Roccheggiani · Georg Zoëga
Sidst opdateret 07.09.2018 Print