16.5.1818

Afsender

Vincenz Rüttimann

Afsendersted

Rom

Modtager

Karl Pfyffer von Altishofen

Modtagersted

Luzern

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Trods udsigten til kun et beskedent honorar har Thorvaldsen indvilget i at udføre en model til monumentet i Luzern over faldne schweizergardister, jf. Døende løve (Schweizerløven), A119. Han vil ikke, som ønsket af Pfyffer von Altishofen, fremstille en død løve, men en hvilende. Han beder om at få tilsendt beskrivelser og gengivelser af stedet, hvor monumentet skal opføres. Han ønsker relieffet støbt i bronze.

Dokument

Mon cher Colonel!

on Vous aura deja ditI : que Thorwaldson veut se charger de notre Monument pour le 10. AoûtII : il y attache une gloire personnelle : comme je le vois souvent, il m’affectionne, et je profite de cette Disposition pour lui inculquer sans cesse, que nous sommes de pauvres diablesIII et qu’il ne s’agit ici ni d’or ni d’argent de grands Seigneurs, je pouvrai Vous mander sous peu ce qu’il pense cathégoriquement sur cet article.
Venons à l’objet même : Un Lion lui plait comme Simbôle, mais non un Lion MortIV : je lui ai esquisé l’Evénément du 10 Août : que les Suisses avoient cessé de se battre sur L’ordre du Roi : le Lion n’etoit donc pa[s] mort . . Er mus nur ruhen . .V . .
C’est idée me paroit justé : et Thornwaldson y veut tenir . . .
aprésent il désir connoittre au juste : La Dimension du RochérVI, auquel le bas reliéveVII doit être appliqué : l’Etendu du Terrain d’où l’on pourrà voir, en mourant du Rocher, le Monumént . . puisque les Regles de la perspective doivent étre observés . . . Enfin une Dessin qui Estampe dessinéeVIII, ou un tableau peint qui donne une idée du roché, du CiteIX, du Votre ChardinX. Tout cela fait Vous l’enverrez directement à Rome à Mr : ThorwaldsonXI.
Pardónnez ce griffonage, écrite à la hate ; je désire que Vous acceleriez ce qu’on Vous demande : je Vous écrirai une autre fois.

Rome le 16. Mai 1818.
    Thorwaldson wünscht das Monument in BronzeXII gegossen
Votre très obéissant Serviteur
:Vincent Ruttimann avoyer

Arkivplacering

Staatsarchiv Luzern PA 18/2 p. 539.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A119 Døende løve (Schweizerløven), 1819, inv.nr. A119
D1515 Parken ved Luzern, placeringsangivelse for Schweizerløven, 1818, inv.nr. D1515

Kommentarer

 1. Rüttimann havde meddelt Pfyffer von Altishofen Thorvaldsens tilsagn i brev af 22.4.1818.

 2. Dvs. monumentet Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbning A119. Monumentet, blev efter en model af Thorvaldsen hugget direkte i en klippevæg ved Luzern og skulle hædre de schweizergardister, der kæmpede for Ludvig 16. under de revolutionære styrkers storm på Tuilerierne i Paris 10. august 1792.
  Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 3. Rüttimanns opgave var at overtale Thorvaldsen til, for en meget beskeden sum, at udføre en model, som kunne bruges til at støbe det færdige monument efter. Thorvaldsen skulle altså af økonomiske årsager ikke selv udføre det færdige værk, men vidste på dette tidspunkt ikke noget om, at handlen ville slutte her. Rüttimann havde formentlig udover pengemanglen slået på det frihedselskende schweiziske folks kamp og sammenhold for at overtale billedhuggeren. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 4. Initiativet til monumentet kom fra brevets modtager, den tidligere schweizergardist Pfyffer von Altishofen. Han havde ønsket en fremstilling af en død løve, omgivet og nedtynget af sønderbrudte våben og forsvarende det franske og det schweiziske våbenskjold. Som det fremgår, ville Thorvaldsen kun gå med til en hvilende løve, jf. A119. Kompromiset blev en døende løve. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 5. Dette tekststed og det afsluttende, hvor sproget tilsvarende skifter til tysk, må opfattes som et direkte citat af Thorvaldsens udtalelser om sin kunst, og viser, sammen med Rüttimanns bevarede breve til Thorvaldsen, at Rüttimann og Thorvaldsen har kommunikeret på tysk.

 6. Se hertil gengivelsen af klippen og dens omgivelser, Parken ved Luzern, placeringsangivelse for Schweizerløven, D1515, samt den tilhørende beskrivelse af antagelig 23. eller 28.5.1818.

 7. På dette tidlige tidspunkt i bestillingens historie var det planen, at monumentet skulle udføres som et støbt relief, der skulle opsættes på klippevæggen over en stenbrudssø. Undervejs i forhandlingerne blev planen imidlertid ændret til, at løven skulle hugges direkte i klippevæggen i en til formålet udhugget niche. Under relieffet skulle en mindeplade opsættes med navnene på de faldne. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 8. Se hertil gengivelsen af klippen og dens omgivelser, Parken ved Luzern, placeringsangivelse for Schweizerløven, D1515, samt den tilhørende beskrivelse af antagelig 23. eller 28.5.1818.

 9. Dvs. Luzern.

 10. Den park, hvori monumentet skulle opføres, lå i udkanten af Luzern ved foden af Wesemlin. Det var oprindeligt et stenbrud, hvis omgivelser Pfyffer von Altishofen siden 1805 havde arbejdet på at bearbejde til en engelsk landskabshave, jf. Felder, op. cit. p. 10.

 11. Denne helt enkle adressering blot med angivelse af Thorvaldsens navn og stedsangivelsen Rom siger en del om billedhuggerens store berømmelse på dette tidspunkt og er ikke et særsyn i Thorvaldsens korrespondance. Se evt. referenceartiklen om datidens brevkultur for eksempler på dette.

 12. Pfyffer von Altishofen ønskede relieffet støbt i jern, men imødekom 7.9.1818 Thorvaldsens ønske, jf. brev af 7.9.1818 fra Rüttimann til Thorvaldsen. Undervejs i forhandlingerne blev planen imidlertid ændret til, at løven skulle hugges direkte i klippevæggen i en til formålet udhugget niche. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Sidst opdateret 18.10.2014