Brevkultur

Denne artikel om brevskrivningens forskellige kendetegn og vilkår annodazumal er under udarbejdelse.

Jeg har opsat indtil nu at skrive Dem af den Aarsag, at jeg ikke vilde foraarsage Dem formange Udgivter, da et Brev herfra sikkert vil koste meeget, og jeg ikke vel tør frankeere det hele vejen af frygt at de ligegyldige Italienere skal lade det ligge, naar det er betalt, som skal have skeet ofte.

Citat af C.W. Eckersberg i brev til J.F. Clemens af 13.11.1813.

Sidst opdateret 24.09.2015