31.12.1817

Afsender

Giovanni Battista Sommariva

Afsendersted

Rom

Modtager

Giovanni Raimondo Torlonia

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af anvisningen.

Resumé

Sommariva bemyndiger sin bankier til at udbetale Thorvaldsen i alt 14.000 scudi i rater efter billedhuggerens eget valg, som betaling for en bestilling, han har givet Thorvaldsen på frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505.

Dokument

Prego li SSri Banchieri Torlonia e Co di favorirmi a passare al S.e Cav.l Alberto Thorvaldsen, celebre scultore, la somma di scudiI quatuordici milleII, diconsi 14/m Scudi in varie ripreseIII pe’ tempi, e modi ch’Esso amerà meglio, a causa di opereIV a Lui comessi, e ch’egli há la compiacenza d’incaricarsene di mano in mano, che si pagherá una parzial somma, si prevalerano li SSri Torlonia e C. di caricarne la mia casa [X]rut.[?] li Marietti di Milano per relativo rimborso.

B. Scudi 14,000. Roma. 31 Xbre. 1817. C.V B. Sommariva


1818VI. Gen. 2.
1822. Ag. 30
1823 Dcbr. 4.
1824 Giug. 21
Scudi 2000.
2000
2000
2000
  1825. Ott. 29.
1825. DcbrVII. 17.
Sc. 2000
2000
 

Generel kommentar

Anvisningen kendes kun i denne afskrift, der efter Thorvaldsens død blev sendt af J.F. Schou til J.M. Thiele i Rom med henblik på at finde ud af, om de resterende 2000 scudi var blevet betalt. Brevet, som anvisningen ledsagede, kan ses her.


Thiele II, p. 362, omgår sandheden i sin omtale af dokumentet ved at skrive, at Thorvaldsen frem til 24.6.1824 kun hævede 6000 scudi. Men de 6000 scudi skal lægges oven i de allerede 2.1.1818 hævede 2000 scudi, så det i alt bliver 8000 scudi. Herudover forbigår Thiele i tavshed de to udbetalinger fra 1825, hhv. 29.10. og 17.12.1825, hver på 2000 scudi. Altså havde Thorvaldsen hævet i alt 12.000 scudi, mod de 6000 som Thiele lader forstå. Han skriver også, ibid., at der ikke var aftalt et maksimum for kreditten, men ovenfor står højt og tydeligt 14.000 scudi. Om Thorvaldsen efterfølgende kunne få mere, fremgår ikke. Thiele har dog ret i, at prisen ikke fremgår af kontrakten af 1.1.1818 mellem Sommariva og Thorvaldsen.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1557, folio.

Thiele

Omtalt Thiele II, p. 362 (se den generelle kommentar).

Emneord

Personer

Værker

A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, inv.nr. A505

Kommentarer

  1. Den romerske møntenhed scudo, jf. referenceartiklen om datidens Møntenheder.

  2. Se hertil Thorvaldsen svar til Sommarivas søn og arving Luigi Sommariva af 31.8.1826, hvor det samme beløb oplyses.

  3. Ratebetaling var normal praksis for Thorvaldsen, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værker, betaling i rater. Her er der dog tale om en stor frihed, eftersom raterne ikke var aftalte på forhånd, men blot skulle hæves, når Thorvaldsen fandt det nødvendigt.

  4. Dvs. en marmorversion af Alexander den Stores indtog i Babylon, i dag i Villa Carlotta ved Como-søen i Itailen; en gipsafstøbning af frisen til Sommariva findes i Thorvaldsens Museums samling, A505 (dog let varieret i forhold til Sommarivas version), jf. kontrakten af 1.1.1818 mellem Sommariva og Thorvaldsen.

  5. Schouw må i sin afskrift have taget fejl af G og C. Der er tale om greven Giovanni Battista Sommariva, altså må initialet have været et G. Se f.eks. scanningen af Sommarivas brev af 31.3.1818, hvor underskriften også kan læses som C.B.

  6. Oversigten nedskrevet på Thorvaldsens brevudkast til Sommarivas søn og arving Luigi Sommariva af 31.8.1826 svarer til dette.

  7. I Thorvaldsens egen opgørelse af 2.1.1818 – 17.12.1825 er måneden angivet til at være september, ikke december. Det kan p.t. ikke afgøres, hvilken af de to datoer, der er korrekt, men sandsynligheden taler for december, eftersom den nævnes to gange med banken som formodentlig kilde; her og i Thorvaldsens udkast af 31.8.1826.

Sidst opdateret 06.01.2020