Maj 1844

Afsender

Carl Dahl

Modtager

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Deherrer Executorer i Hr Conferentsraad / Thorvaldsens Boe!

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

Dahl beder om at få udbetalt sit resttilgodehavende for maleriet Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206, som han har udført på Thorvaldsens bestilling. Han har brug for pengene til sommerens studierejse.

Dokument

No 65

Skjøndt det er bleven mig sagt at der for Øieblikket kun ere faae Contanter eft[e]r Conferentsraad Thorvaldsen vover jeg aligevel at anmode Dhrrer om at faa medfølgende NotaI udbetalt, saafremt det maatte være Dem muligt, da jeg nødvendig skal reiseII og være her tilbage den 1ste August for at fortsette mine Informationer ved SøkadetakademietIII. Uden disse Penge vil det være umuligt for mig at gjøre Studier i mit Fag i denne Sommer. Hvor Lidet eller Meget jeg faaer udrettet er ogsaa afhængig af Tiden paa hvilke jeg faaer mit Tilgodehavende udbetaltIV, og derfor haaber jeg Dhrrer undskylde min Frihed

ærbødigst
C Dahl
Marinemaler.

[På den anden led i venstre margen med Brocks hånd:]
Fremlagt: d 8de Juni 1844 i Cftr Thorvaldsens Bo.

GustBrockV

Generel kommentar

Dokumentet er et eksempel på Thorvaldsens bestilling hos samtidskunstnere af nye malerier til sin malerisamling og med tydeligt henblik på oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Af regnskabet dateret juni-juli 1845 fremgår det, at Dahl fik sin begæring opfyldt. Maleriet findes således som tiltænkt på Thorvaldsens Museum, hvor det endnu kan ses som Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206.

Arkivplacering

Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 65

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

B206 Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, 1844, inv.nr. B206

Kommentarer

  1. Dvs. en opkrævning på Dahls tilgodehavende for maleriet Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206, som Thorvaldsen havde bestilt hos ham, jf. Dahls brev af 22.4.1844.

  2. Om, og hvor, Dahl rejste denne sommer vides p.t. ikke.

  3. Dahl var ansat som tegnelærer ved Søkadetakademiet 1840-52, jf. Weilbachs Kunstnerleksikon.

  4. Dahl modtog betalingen for maleriet i to omgange jf. regnskabet af juni-juli 1845.

  5. Dvs. den danske jurist og politiker Gustav Edvard Brock, der fungerede som en slags sekretær for Eksekutorerne for Thorvaldsens bo.

Sidst opdateret 17.10.2016