29.4.1825

Afsender

Hermann Ernst Freund, Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Frederik 6.

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Resumé

Ekstraregning for marmorværkernes emballering i vandafvisende beglærred, således at de kunne placeres på dækket af briggen St. Croix.

Dokument

1/

Regning til Hs. Majestæt
Kongen.

SbkI
 
 
 
 
HMKII
4 Kasser til de fire runde MarmorbasreliefsIII til Christiansborg Slot, 15 Scudi, 23 bajocchi pr. Kasse – – – –
Samme Kassers Emballering med BeeglærredIV, Indbinding med Strikker, Facchiner etc. – – – –
– – – – – – – –
4 Kasser med syv Marmorbuster af den kongelige Familie nemlig H. Majestæt KongenV, Hds. Majestæt DronningenVI, Hds. kongelige Højhed KronprindsessenVII, i en Kasse 2 Buster af Hds. k. Højhed Prindsesse VilhelmineVIII og 1 do af H. Højhed Prinds Christians SønIX – – – –
Disse 4 Kassers Emballering med Beeglærred, Indbindning med Strikker, Facchiner etc. – – – –
Etatsraad West’sX Efterladenskab.
En Kasse med Thorvaldsen BusteXI i Marmor – – – –
Emballering med Beeglærred etc – – – –
En Kasse med en antik BusteXII af Marmor – – – –
Emballering – etc – – – –
 
 
scudi
60 –
 
22 –
 
 
 
 
 
12 –
 
8 –
 
3 –
1 –
3 –
1 –
Summa – 115 scudi
bajocchi
92 –
 
90 –
 
 
 
 
 
98 –
 
22 –
 
42 –
66. –
90. –
86. –
86 bajocchi
Roma d. 29 April 1825 HEFreund
AThorvaldsen

Oversættelse af dokument

1/

Account to His Majesty
The King

Sbk
 
 
 
 
HMK
4 crates for the four round bas-reliefs in marble for Christiansborg Palace, 15 Scudi, 23 bajocchi per crate – – – –
Packing of the same crates in pitched canvas, wrapping up in ropes, facchinos, etc – – – –
– – – – – – – –
4 crates with seven marble busts of the royal family, namely His Majesty the King, Her Majesty the Queen, Her Royal Highness the Crown Princess, in one crate 2 busts of Her R. Highness Princess Vilhelmine and one the same of His Highness Prince Christian’s son – – – –
[Mangler oversættelse] – – – –
Wrapping up in ropes, facchinos, etc – – – –
The deceased Etatsråd [ titular Counsillor of State] West’s property.
A crate with Thorvaldsen’s bust in marble – – – –
Packing in pitched canvas etc – – – –
A crate with an antique bust in marble – – – –
Packing – etc – – – –
 
 
scudi
60 –
 
22 –
 
 
 
 
 
12 –
 
8 –
 
3 –
1 –
3 –
1 –
Summa – 115 scudi
bajocchi
92 –
 
90 –
 
 
 
 
 
98 –
 
22 –
 
42 –
66. –
90. –
86. –
86 bajocchi
Rome, April 29th 1825 HEFreund
AThorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Arkivplacering

Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Paris, inv.no. 1989–A.434.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A317 Hebe skænker Herkules udødelighedens drik, Antagelig november 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia giver næring til Æskulaps slange, Antagelig november 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva giver sjæl til menneske skabt af Prometheus, 1807 - 1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis læser menneskenes gerninger højt for Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A859 Frederik 6., 1823 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A859
A860 Marie Sophie Frederikke, 1823 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A860
A857 Caroline, 1823 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A857
A194 Vilhelmine Marie, Tidligst 12.11.1819 - Senest 8.1.1820, inv.nr. A194
A199 Frederik (7.), Antagelig januar 1819 - Antagelig februar 1820, inv.nr. A199
A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223

Kommentarer

 1. Dvs. Slotsbygningskommissionen, som af pladshensyn er forkortet her. Ordet står på højkant i brevet.

 2. Dvs. egentlig H.M. Kongen, dvs. Frederik 6., som af pladshensyn er forkortet her. Det står på højkant i brevet.

 3. Fire runde relieffer til Christiansborg Slot, Herkules og Hebe, jf. A317, Hygieia og Æskulap, jf. A318, Minerva og Prometheus, jf. A319, Nemesis og Jupiter, jf. A320. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 4. Briggen St. Croix var ikke stor nok til at medtage samtlige 52 kasser i lastrummet. Kasserne med marmorværkerne måtte derfor placeres på dækket i det fri. For at holde vandet ude, blev de emballeret i beg-imprægneret lærred.

 5. Frederik 6., marmorversion, 1823, A859.

 6. Marie Sophie Frederikke, marmorversion, 1823, A860.

 7. Caroline, marmorversion, 1823, A857.

 8. Vilhelmine, marmorversion 1, 1823-1825, Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab, Sølyst, Klampenborg og marmorversion 2, 1823, Schloss Glücksburg.

 9. Frederik (7.), marmorversion, 1823, Rosenborg Slot.

 10. Den afdøde rektor, konsul og kunstsamler Hans West, der havde testamenteret nedenstående to marmorbuster til Frederik 6.

 11. Bertel Thorvaldsen, marmorversion, Kunstakademiet, Akademiraadet, inv.nr. KS445, jf. A223.

 12. Antagelig ukendt kunstner: Augustus, 1701-1800, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5639, der tidligere blev anset for at være en antik marmorbuste af kejser Tiberius.

Sidst opdateret 26.01.2017