27.3.1836

Afsender

Marie Lehmann

Afsendersted

Galleriet mellem Albano og Castel Gandolfo

Modtager

Marie Lehmann

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Marie Puggaard beretter om en udflugt til Roms omegn, om Thorvaldsens uventede opdukken og om den berømte skønhed fra Albano, Vittoria Caldoni.

Dokument

Palme Søndag den 27de Martz.
Nu sidder jeg da igjen i GallerietI, ModerII maler et andet Træ i Dag […] Tirsdag den 23de vare vi med FlohrIII og Md PlahteIV i Nemi, men der var mange Vanskeligheder vi kunde ikke linde nogen Plads til Moder og Flohr kunde vi heller ikke finde hvorfor vi piskede op og ned i Haugen som bestod af bare Klipper for Resten meget smukt, man seer lige ned i Søen paa hvis Bund Neros JagtskibV endnu ligger […] imidlertid høre vi nogen komme, Moder bliver gandske Angest; men hvem er det andre end den straalende, fornøiede Thorwaldsen som endelig kommer fra Rom, og PezholdtVI som vender med uforrettet SagVII tilbage fra de Pontinske Sumpe, hvorhen han gik Mandag. Da blev der almindelig Glæde, og da de andre kom fra ArriciaVIII kjørte vi hjem, hvor PauelsensIX ogsaa vare ankomne. Ved Bordet gik Thorwaldsen frem og tilbage saa gik han lidt indtil HartmannsX og saa kom han ind til os, vi fik ham til at blive hos os, da han vilde taget ind samme Dag med Pauelsens; om Eftermiddagen gik vi i Villa DoriaXI, [...] Flohr kom og fandt os, vi vilde gaae hen til den berømte skjønne VittoriaXII, og da vi ikke kunde finde hende tog vi en meget smuk men overordentlig skidden Kone med os som stod med sit Barn hos hendes Mand som sad indespærret tillige med mange andre i et Fængsel, hvilke holde lange taler til de forbipasserende om, at de skal give dem noget i deres Poser som de stikker ud af Jerngitteret. Konen førte os da i det hun fortalte om at hun ogsaa var blevet malet, hen til Vittoria, som vi traf tilligemed sin Moder og Søster i en af de uhyre store Stuer med en næsten ligesaa stor Camin i, som findes hos alle Italienske Bønder; hendes Skjønhed forundrede mig virkelig, thi det var alt sammen paa hende saa overeenstemmende, for det første var Formen af Hovedet saa deilig, som alle Italienerinder, deilige Haar, en høi smuk Pande, smalle buede Øienbryn, og deilige Øine, rød og hvid, en nydelig Mund, en fiin kroget Næse, har og en smuk Figur, skjønt lidt lille. Derfra gik vi da hjem og frydde os over den deilige Solens Nedgang […]

Arkivplacering

Rigsarkivet, Ove Rodes Arkiv A-D. Marie Lehmanns Arkiv.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. mellem Albano og Castel Gandolfo, jf. dagbogsoptegnelse af 26.3.1836.

 2. Dvs. Bolette Puggaard.

 3. Dvs. den tyske maler Ferdinand Flor.

 4. Madame Plahte er p.t. ikke identificeret og staveformen er usikker.

 5. Skibene, der var kejser Caligolas, blev tørlagt 1928-32 under en storstilet entreprenørindsats og flyttet ind i et dertil indrettet og nyopført museum tegnet af den italienske arkitekt Vittorio Ballio Mopurgo (1890-1966). Under 2. verdenskrig, kun knap ti år efter indvielsen, brændte stort set hele museet ned og i dag kan kun kopier af skibene samt genstande, der på brandtidspunktet befandt sig i Rom, beses. Se mere på sitet Museo delle navi romani di Nemi.

 6. Dvs. den danske maler Fritz Petzholdt.

 7. [Saabyes note:] Petzholdts studier i disse egne afspejler sig i hans Parti af de pontinske sumpe med en flok bøfler, Den Hirschsprungske Samling. Formodentlig har han forgæves søgt at komme på hold af en bøffelflok for at tegne den.

 8. Dvs. Ariccia.

 9. Dvs. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen og svigersøn Fritz Paulsen.

 10. Denne familie Hartmann er p.t. ikke sikkert identificeret. Der kunne være tale om den tyske læge Johann Hartmann med familie.

 11. Dvs. formentlig parken Villa Doria Pamphili, Albano Laziale; dvs. ikke at forveksle med den romerske park af samme navn.

 12. [Saabyes note:] Vittoria Caldoni var berømt for sin skønhed og sad model for mange kunstnere. Fried. Noach: Modell und Akt in Rom, Der Cicerone, Aufgabe B, XIV Jahrg., Heft 5, Leipzig 1922, p. 199.

  Se evt. også Arkivets biografi om Caldoni og se Thorvaldsens portrætbuste af Vittoria Caldoni, A279 og A886.

Sidst opdateret 11.04.2020