18.2.1829

Afsender

Karl August Nicander

Afsendersted

Rom

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den bog, hvori denne tekst er trykt.

Resumé

Nicander noterer, at Thorvaldsen har modtaget kommandørkorset til den bayerske krones civilfortjenstorden.

Dokument

[...]

Den 18 Febr. [...]
Konungen af BaiernI hade på förmiddagen besökt Thorvaldsen i hans studiumII, och der utnämnt honom till kommendör af Baierska Merit-ordenIII, samt egenhändigt lemnat honom dekorationen, med detta uttryck: «So wie man den Helden auf den Kampfplats zum Ritter schlägt, so will ich den grossen Künstler in seinem Studium belohnen.» WagnerIV hade äfven på morgonen blifvit utnämnd till riddareV af samma orden.

[...]

Generel kommentar

Denne dagbogsindførsel fra Nicanders trykte rejseskildringer, op. cit., dokumenterer, at Thorvaldsen modtog kommandørkorset til den bayerske krones civilfortjenstorden 18.2.1829 i sit værksted.
Ordenstegnet er i dag bevaret på Thorvaldsens Museum, N10:

Kommandørkors til den bayerske krones civilfortjensteorden, revers
Forside
Kommandørkors til den bayerske krones civilfortjensteorden, avers
Bagside

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

N10 Den bayerske krones civilfortjenstorden, 1827 - 1831, inv.nr. N10

Kommentarer

  1. Dvs. Ludwig 1.

  2. Kongens besøg i Thorvaldsens store værksted ved Piazza Barberini er dokumenteret i en tegning af Ricciardelli, D1771.

  3. Den orden, Thorvaldsen modtog, hedder egl. Kommandørkors til den bayerske krones civilfortjenstorden, N10.
    Se evt. Thorvaldsens udnævnelser.

  4. Den tyske billedhugger og Ludwig 1.s kunstagent i Rom, Johann Martin von Wagner.

  5. Wagner blev “kun” udnævnt til ridder, og ikke til den højere rang af kommandør som Thorvaldsen.

Sidst opdateret 14.02.2020