Kommandørkors til den bayerske krones civilfortjensteorden, avers

Kommandørkors til den bayerske krones civilfortjensteorden, avers