Kommandørkors til den bayerske krones civilfortjensteorden, revers

Kommandørkors til den bayerske krones civilfortjensteorden, revers