19.12.1846

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet, men forkortelsen for måneden kunne dog muligvis læses på anden vis.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

19 Dec. 1846

Hr Justitsraad Thiele

Det første Brev (Sept. 1833I), som gav Anledning til min Deltagelse i Thorvaldsens Kunstanliggender – om hans Pengeanliggender havde han selv tidligere henvendt sig til mig – burde De, som hans Biograph, dog see. Jeg tillader mig derfor at sende Dem det til behgl Gennemsyn, thi jeg ønsker det tilbage. Hvad jeg i den Anledning skrev til Thorv., maa sandsynligvis findes blandt hans Papirer. Jeg havde siden mange Conferentser med A.S. Ørsted om Testamentet, og Samtaler med Kongen. Et Par didhørende Papirer, en Concept af en BeretningII til FVIIII fra mig og Afskrift af en et Rescript fra Kongen til mig, lader jeg følge ligel. til Gennemsyn.

Deres ærbød[ige] hengivne
Collin

Generel kommentar

Som det fremgår sendte Collin med dette brev andre, bl.a. 14.9.1833 og 6.12.1833 fra Ludvig Bødtcher og sin egen indberetning af 5.2.1834 til Frederik 6. Disse breve kendes i dag fra afskrifter blandt Thieles Excerpter på Thorvaldsens Museum.

Arkivplacering

Thieles Excerpter, 1833, nr. 1

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. Ludvig Bødtchers brev af 14.9.1833 til Collin.

  2. Dvs. Collins indberetning af 5.2.1834 til kongen.

  3. Dvs. F og romertal VI = Frederik 6.

Sidst opdateret 03.02.2014