24.7.1819-4.5.1823

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Resumé

Regnskab for lønudbetalinger til Thorvaldsens assistenter for arbejde på:

  1. En buste af Thomson Henry Bonar, A893, som der er udbetalt løn for i perioden 24.7.1819 – 22.8.1819.
  2. En buste af Ludwig 1., jf. A233, som der er udbetalt løn for i perioden 15.2.1823 – 4.5.1823.

Dokument

Bonar (Busto)I 55,,
   
Lug:o
Agos:to
1819  
24  
14  
22  
   
   
MorescalchiII Scudi Cinque p[er] aver fatto i Capelli  
LiviIII gior:ta una a impomiciareIV
Livi gior:tauna
ScalpellinoV  
   
5 ––  
83  
83  
40  


Principe di Baviera BustoVI
   
Febrajo  
   
Marzo  
   
Maggio  
1823  
15  
22  
30  
   
4  
   
GaetaVII Giornate Sei  
Gaeta Giornate Quatro  
LeebVIII recivutto Scudi  
Leeb  
Leeb  
   
6 ––  
4 ––  
25 ––  
10 ––  
10 ––  

Generel kommentar

Af ovenstående regnskab fremgår det, at Pietro Morescalchi og Livi arbejdede på Bonars buste. I et brev brev af 2.10.1819 skriver P.O. Brøndsted dog, at Pietro Tenerani har fuldendt Bonars buste. Da Thorvaldsen rejste til Danmark den 14.7.1819, og hans elever Pietro Tenerani og Hermann Ernst Freund bestyrede værkstedet under hans fravær, kan det altså her udledes, at Tenerani lagde sidste hånd på Thomson Henry Bonars buste, A893.

Den nyeste del af regnskabet, dvs. fra 1823 vedrørende Ludwig 1.s buste, er formentlig ført af Thorvaldsen selv.


Generelt om regnskabet
Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab 1819-1823, p. 55

Emneord

Personer

Værker

A893 Thomson Henry Bonar, 1817 - 1819, inv.nr. A893
A233 Ludwig (1.), Tidligst marts 1818 - Senest maj 1818, inv.nr. A233

Kommentarer

  1. Thomson Henry Bonar, som døde 29.4.1817 under et ophold i Rom. Hans far Thomson Bonar, en engelsk oberst, bestilte herefter hans buste hos Thorvaldsen, jf. A893.

  2. Thorvaldsens værkstedsmedarbejder Pietro Morescalchi, som var specialiseret i ornamenter og ofte, som her, beskæftiget med at hugge hår, jf. listen over Thorvaldsens assistenter.

  3. Thorvaldsens værkstedsmedarbejder Livi, hvis fornavn p.t. er ukendt.

  4. Dvs. behandle med pimpsten, som bruges til slutpolering af værker, jf. Ordbog over fagudtryk i Thorvaldsens værksted.

  5. En stenhugger, som er unavngivet og derfor formodentlig ikke er en af Thorvaldsens faste assistenter, jf. Ordbog over fagudtryk i Thorvaldsens værksted.

  6. Ludwig 1., på daværende tidspunkt kronprins og fra 1824 konge af Bayern. Han bestiller sin buste hos Thorvaldsen i foråret 1818, jf. A233. Selvom dette regnskab først dokumenterer arbejde fra 1823, er busten, eller en version af den, allerede i 1821 er under udarbejdelse i Thorvaldsens værksted, jf. Thorvaldsen-kronologien.

  7. Thorvaldsens værkstedsmedarbejder Gaeti, hvis fornavn er ukendt, og som primært lader til at være beskæftiget med den grove del af marmorhugningen.

  8. Den tyske billedhugger Johann Leeb, som var Thorvaldsens værkstedsmedarbejder.

Sidst opdateret 04.04.2017