Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3555 af 10246
Afsender Dato Modtager
Den Islandske Oldskriftforening
Carl Christian Rafn [+]

Afsendersted

København

9.10.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Højvelbaarne Herr Etatsraad Bertel Thorvaldsen Ridder af Dannebroge og af Jernkronen, Professor ved det Kgl. Academie for de skjønne Kunster i Kjøbenhavn pp.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn den 9de. October 1824.
Ærbødigst Hilsen!

I den Forvisning, at Underretning om en ny Udgave af de den skandinaviske Histories Kildeskrifter, som vore Landsmænd gjennem Aarhundreder have opbevaret fra Glemsel og Ødelæggelse, vil være Deres Højvelbaarenhed, som en Fædrelandet og dets Literatur saa højt elskende Landsmand velkommen; have vi ikke kunnet undlade at tilsende Dem vedlagte Prøve-Hæfter af Jomsvikinga-Saga i Grundskrift og Fordanskning, tilligemed Planen, som gjør nærmere bekjendt med vort Foretagendes Grund og Beskaffenhed.
De øvrige vedlagte Planer vove vi at anbefale til en eller anden Lærd, Boghandler eller Bibliothek ved Deres gode Omsorg.
Med dyb Højagtelse tegne vi os paa den islandske OldskriftForenings Vegne

Deres Højvelbaarenheds
ærbødigste
Rafn ThGudmundsen

Arkivplacering
m9 1824, nr. 84
Andre referencer

Sidst opdateret 09.07.2020 Print