The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3555 of 10246
Sender Date Recipient
Den Islandske Oldskriftforening
Carl Christian Rafn
[+]

Sender’s Location

København

9.10.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Højvelbaarne Herr Etatsraad Bertel Thorvaldsen Ridder af Dannebroge og af Jernkronen, Professor ved det Kgl. Academie for de skjønne Kunster i Kjøbenhavn pp.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn den 9de. October 1824.
Ærbødigst Hilsen!

I den Forvisning, at Underretning om en ny Udgave af de den skandinaviske Histories Kildeskrifter, som vore Landsmænd gjennem Aarhundreder have opbevaret fra Glemsel og Ødelæggelse, vil være Deres Højvelbaarenhed, som en Fædrelandet og dets Literatur saa højt elskende Landsmand velkommen; have vi ikke kunnet undlade at tilsende Dem vedlagte Prøve-Hæfter af Jomsvikinga-Saga i Grundskrift og Fordanskning, tilligemed Planen, som gjør nærmere bekjendt med vort Foretagendes Grund og Beskaffenhed.
De øvrige vedlagte Planer vove vi at anbefale til en eller anden Lærd, Boghandler eller Bibliothek ved Deres gode Omsorg.
Med dyb Højagtelse tegne vi os paa den islandske OldskriftForenings Vegne

Deres Højvelbaarenheds
ærbødigste
Rafn ThGudmundsen

Archival Reference
m9 1824, nr. 84
Other references

Last updated 09.07.2020 Print