Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3511 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.W. Eckersberg [+]

Afsendersted

København

10.7.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Herr Etatsraad, og Ridder Thorwaldsen / Rom.

Resumé

En hjertevarm hilsen fra København, der af Thorvaldsen blev kvitteret med hjemsendelsen af Eckersbergs buste, A788.

Se original [Translation]

Kjøbenhavn den 10 July 1824

Høystærede Herr Etatsraad Thorwaldsen

En god Leilighed tilbyder sig her for mig, ved en god Ven Herr Overkrigskomissair Fick, som agter at see sig lidt omkring hos Dem i Rom, at hilse Dem ved et Par Linier. Det glæder mig især med mange flere, Tid efter anden at høre Nyeheder fra Rom, og især fra Dem, at De lever vel, arbeider flittigt, og frembringer saa mange herlige Konstværker. O! kunde jeg nu træde ind i Deres Studio, for at see de mange udmærkede Konstværker, som have faaet Tilværelse, siden mit Ophold i Rom, hvilken Nydelse! dog – jeg glæder mig til engang at see nogle af disse skjøne Arbeider hos os – og gid den Tid snart maatte komme! Jeg har i det tydske Konstblad, seet et temelig slet Kobberstik af Ruscheweih, efter Deres Christus til Frue Kirke, men som dog giver en Idee om, hvorledes denne herlige Figur maae være. Jeg har et eneste Ønske, som er: selv at eye noget af Deres Haand, De var saa god at giøre min Buste, jeg ønskede saa gierne engang at kune komme i Besidelse af den; som ey allene for mig selv, men ogsaa for mine Børn i Tiden, vilde være behageligt. Hvor gierne vilde jeg giøre Gjengjæld, men jeg formaaer saa lidet – her hos os døer man hen, med at maatte giøre all Slags Smaaeting for at leve, uden at faae Leilighed til at bruge de Kræfter, man troer at kune have som Konstner – Min Kone og Børn hilse Dem paa det kjærligste. Gud give Dem Sundhed og Lykke, at De mange, mange Aar maae leve og virke, og frembringe mange herlige Konstværker, til Nutids som Fremtidens Glæde, Nytte og Beundring.

Deres
C.W. Echersberg.

Arkivplacering
m9 1824, nr. 55
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Kunstnermiljøet i København · Portrætbuster, samtidige personer · Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker · Thorvaldsens værksteder
Personer
Johan Christian Fick · Ferdinand Ruscheweyh
Værker
Sidst opdateret 20.01.2017 Print