Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3343 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.L. Lund
Øllegaard Lundegaard
[+]

Afsendersted

København

14.12.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Lund har et udlæg på 60 rigsbankdaler til den pension, som Thorvaldsen 1822-1824 ydede Øllegaard Lundegaard. Udlægget skal udbetales til H.W. Bissen, når denne ankommer til Rom.

Se original [Translation]

Paa Grund af det af S.T. Her Etatsraad Thorwaldsen gjorte Løfte om en aarlig Understøttelse af 100 Rbdr. til Madam Lundgaard, har jeg i forskjellige Gange forestrakt hende indtil den Sum af 60 Rbdr. reede Sølv som udgjør 30 Species, hvilke Tredive Species Hr. Etatsraad Thorwaldsen vilde behage at udbetale for min Regning til Hr Bissen ved hans Ankomst til Rom.

Kjøbenhavn d 14e. Decbr. 1823. J.L. Lund

= 30 Species =

Ovenstaaende Summa af 60rdl. rede Sølv haver jeg rigtigen imodtaget hvilket herved bevidnes
O: Lundegaards Enke
født Baggesen

Arkivplacering
m8 1823, nr. 83
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens hjælpsomhed · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
H.W. Bissen
Sidst opdateret 10.11.2017 Print