Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3021 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ole Troelsen Lund [+]

Afsendersted

København

4.5.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. / Hr Etatsraad og / Professor Thorvaldsen / Franco / pr Couvert Rom
Tilskrift: S.T. / Hr Etatsraad og Professor / Thorvaldsen / Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn d: 4 Maii 1822

Kom snart igien; Disse mine sidste ligesaa ærlige som velmente og [xx] simple Afskedsord, sagde ieg Dem den Morgenstund da De forlod Mallings for strax at tiltræde Rejsen, og de samme Ord gientager ieg herved paa det venskabeligste: Kom snart igien.

Hvad enten De nu indfinder Dem efter denne venlige Indbydelse, eller ikke, saa vær forsikret, at De her er erindret paa det kiærligste og vi skal ligesaalidet glemme Dem, som vi er i Stand til at troe, at De nogensinde vil glemme os.

Deres Nærværelse gav Anledning til mange sande Behageligheder for Deres Venner og Velyndere og ieg tænker, at denne Efterretning vil være Dem saameget des kiærere, som den kommer fra en upoetisk og hengiven Ven.

O. Lund.

[I margen:]
Geheimeraad Mallings hele, elskværdige, Familie er i god Stand.

Arkivplacering
m7 1822, nr. 26
Sidst opdateret 10.05.2011 Print