The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3021 of 10246
Sender Date Recipient
Ole Troelsen Lund [+]

Sender’s Location

København

4.5.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Hr Etatsraad og / Professor Thorvaldsen / Franco / pr Couvert Rom
Tilskrift: S.T. / Hr Etatsraad og Professor / Thorvaldsen / Rom

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Kiøbenhavn d: 4 Maii 1822

Kom snart igien; Disse mine sidste ligesaa ærlige som velmente og [xx] simple Afskedsord, sagde ieg Dem den Morgenstund da De forlod Mallings for strax at tiltræde Rejsen, og de samme Ord gientager ieg herved paa det venskabeligste: Kom snart igien.

Hvad enten De nu indfinder Dem efter denne venlige Indbydelse, eller ikke, saa vær forsikret, at De her er erindret paa det kiærligste og vi skal ligesaalidet glemme Dem, som vi er i Stand til at troe, at De nogensinde vil glemme os.

Deres Nærværelse gav Anledning til mange sande Behageligheder for Deres Venner og Velyndere og ieg tænker, at denne Efterretning vil være Dem saameget des kiærere, som den kommer fra en upoetisk og hengiven Ven.

O. Lund.

[I margen:]
Geheimeraad Mallings hele, elskværdige, Familie er i god Stand.

Archival Reference
m7 1822, nr. 26
Last updated 10.05.2011 Print