4.5.1822

Afsender

Ole Troelsen Lund

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. / Hr Etatsraad og / Professor Thorvaldsen / Franco / pr Couvert Rom
Tilskrift: S.T. / Hr Etatsraad og Professor / Thorvaldsen / Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kiøbenhavn d: 4 Maii 1822

Kom snart igien; Disse mine sidste ligesaa ærlige som velmente og [xx] simple Afskedsord, sagde ieg Dem den Morgenstund da De forlod Mallings for strax at tiltræde Rejsen, og de samme Ord gientager ieg herved paa det venskabeligste: Kom snart igien.

Hvad enten De nu indfinder Dem efter denne venlige Indbydelse, eller ikke, saa vær forsikret, at De her er erindret paa det kiærligste og vi skal ligesaalidet glemme Dem, som vi er i Stand til at troe, at De nogensinde vil glemme os.

Deres Nærværelse gav Anledning til mange sande Behageligheder for Deres Venner og Velyndere og ieg tænker, at denne Efterretning vil være Dem saameget des kiærere, som den kommer fra en upoetisk og hengiven Ven.

O. Lund.

[I margen:]
Geheimeraad Mallings hele, elskværdige, Familie er i god Stand.

Arkivplacering

m7 1822, nr. 26

Sidst opdateret 10.05.2011