Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2671 af 10246
Afsender Dato Modtager
Hermann Ernst Freund [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rester af rødt segl.

18.11.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Venedig

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr. Etatsraad og Professor Thorvaldsen / Rider ad Dannebrogen etc. etc. / ved Leilighed

Resumé

Freund orienterer Thorvaldsen om den ulykke, der fandt sted 8.11.1820 på et af Thorvaldsens værksteder.

Se original [Translation]

Rom 18 Novbr

Gode Hr. Thorvaldsen!

Af Frygt for at en usandferdig Rygte vil forstorere det Uheld, som er sket den 8de Novber d:a:, i Deres Værkstæde vor Mars stod da De reiste og, som jo er byget for en paar Aar, Derfor benytter jeg denne Leilighed med Koch Brev til Wenedig for at underrette Dem om Sandheden af det skete den 8 [N]ov.
Da det liger mig saa meget paa Hjertet at vise Dem den rene Sandhed beder jeg Dem saa bønlige dog at høre rolige paa mig.
Værkstædet [h]vor Mars stod da De reiste fra Rom. Under Gulvet af dette Værkstæde er en Opfyldning af 16 Romerske Palmer Høy af Grus og tør Smuller. Under denne høye Opfyldning kommer en stærk vælvet Kielder til denne Kielder har ført en Trappe eller Faldør. Denne Aabning i Vælvingen vor Trappen er og har været har været tildækt og lukt med tynde Bræder og smaa Træstykker. Disse Bræder og Træstykker er opraadnet og falden ned i Kielder som har været aldeles tom og Grus og Opfyldning er løben igennem Hullet i Vælvingen som igennem en Tragt. Da Kieldere var tom og stor nok til at modtage det nedløbede Grus saa kunde ingen standsnig finde sted, og Gruset som har lagt over Hullet er størtet ned igennem Hullet af Vælvingen i Ki[e]ldere – og – destoværre! – Hørdedrengen i Marmor og Amor i Marmor tillige Gannimed der giver Ørnen at drikke i Gips, som tillyke dog er Formet
Da Cammosini vil at alting skal lige som det lige til De kommer til Rom, for at Retten kan have sin Gang og Skylde kan komme til at hvile paa den Skyldige som har byget Værkstædet til Deres Brug, saa liger Hørdedrenge og Amor i Marmor tillige den aldeles synderslot Gips Model af Gannimed inu i Kelder i Gruset – Hørdedrenge har mistet Hovede og den ene Arm som han hold paa Stokken, Amor har mistet Hoved og den Høyre Arm og Vingerne forreste tror jeg saavit jeg har kunde undersøge disse Tvende Marmor statür at de er ubeskadiget
De kan tro Gode Thorvaldsen det var et rædselful Øyeblik Tenerani og jeg var bege i Værkste da det skede just ikke i sam men en af de andre Værstær ved side. Da je[g] kom ind og saa det nedstyrdet Gulv og 3 Statuer borte og flere i fare at vilde gaa samme Vei, der var ikke lang Tid til at betænke sig vis man ikk vilde bebrede sig selv for Feighed eller dumhed. Adonis i Marmor stod imellem Vægen og Hullet i Gulvet den kunde ummugelige tages føre der var lagt Bjelker over Hullet, dette Arbeide paa Bjelkerne drev Tenerani imedlertid flyttede jeg med nogle mæns Hielp de øvrige Figur som stod paa samme Grus der truede vert Øyeblik at styrte ned og da det første Farlige Øyeblik var forbi flytte vi alting i et ander Værkstæd vor Frisen staar og Ornet det der saa got det lod sig giøre
Omenskjøt altig gjordes i den mugligste Hast og anstregelse saa er dog ingen Ting af det som vi Flyttede bleven i det minst beskadiget eller synderslaat – Vi har ikke kunde forudsee dene Uheld og alsaa unmuglige forrebye den. De vil derfor kiere Thorvaldsen ikke vreders paa mig eller paa Tenerani der virkelig har gjor hvad der kunde gj[ø]res i dette Tilfælle ogsaa Launitz kom os tilhjelp og Flyttede –
I Florenz finder De en tiliger beretning af Tenerani og mig jeg beder derfor tilgiv at jeg ikke er mere udførlig Brøns[t]ed er inu i Neapel tillige Prinse
Alting gaa ordenlig og flitig i Værkstæet 1½ Dag har kun förstorre os denne Uheld saa jeg bede Dem at berolige Dem over saa goet det er nogeledes muglig tro mig gode Thorvaldsen mit Inderligste Ønske var dae Farens Øyeblik var forbi Gid Thorvaldsen aldrig maa føle et vær Ulykke en denne – got var det ogsaa vist at De ikke var tilstæde her da De ikk kunde have ender det eller forekommen det
en vænlig hilsen fra hele Værkstæets Personale som venter Dem med venlighed og tillid til Deres Godhed en venlig hilsen fra Loise og hendes Moder Lev vel Lev vel

Deres tro Freund

Generel kommentar

Allerede dagen efter ulykken skrev Freund et brev med næsten tilsvarende indhold til Thorvaldsen, jf. brev af 9.11.1820.

Arkivplacering
m6 1820, nr. 50
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 89-91
Emneord
Gulvkollapset i Thorvaldsens værksted 8.11.1820
Personer
P.O. Brøndsted · Pietro Camuccini · Christian 8. · Jørgen Koch · Eduard Schmidt von der Launitz · Elisa Paulsen · Pietro Tenerani · Anna Maria Uhden
Værker
Sidst opdateret 03.01.2018 Print