Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2536 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peter Carl Jessen [+]

Afsendersted

København

25.4.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Hr Etatsraad og Professor / Thorvaldsen Ridder af dannebrogen

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ved ifølge allerhøieste Befaling at tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende Fortegnelse over en Samling af Malerier, Vaser og skaarne Steen, som forhenværende Erkebisp af Tarent Capesce-Latro ønsker at afhænde til Hans Majestæt, har jeg den Ære at tilkiendegive Dem, at Hans Majestæt Kongen ønsker, at De vil giennemgaae disse Fortegnelser og mundtlig meddeele Allerhøistsamme Deres Formening om Samlingens Kunstværd og om de for sammes Afhændelse foreslaaede Betingelser.

Kiøbenhavn i Hans Majestæts Cabinetssecretariat d. 25de. April 1820.

P.C. Jessen

Arkivplacering
m6 1820, nr. 15
Sidst opdateret 10.05.2011 Print