The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2536 of 10246
Sender Date Recipient
Peter Carl Jessen [+]

Sender’s Location

København

25.4.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Hr Etatsraad og Professor / Thorvaldsen Ridder af dannebrogen

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Ved ifølge allerhøieste Befaling at tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende Fortegnelse over en Samling af Malerier, Vaser og skaarne Steen, som forhenværende Erkebisp af Tarent Capesce-Latro ønsker at afhænde til Hans Majestæt, har jeg den Ære at tilkiendegive Dem, at Hans Majestæt Kongen ønsker, at De vil giennemgaae disse Fortegnelser og mundtlig meddeele Allerhøistsamme Deres Formening om Samlingens Kunstværd og om de for sammes Afhændelse foreslaaede Betingelser.

Kiøbenhavn i Hans Majestæts Cabinetssecretariat d. 25de. April 1820.

P.C. Jessen

Archival Reference
m6 1820, nr. 15
Last updated 10.05.2011 Print