Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2433 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl: Rigsvåbenets laksegl med Elefantordenen rundt om: KONGEL:OBERHOFFMARCHALAT SEIGL.

22.11.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S: T: / Hr: Etatsraad og Professor / Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen
Tilskrift: S:T: / Herr Etatsraad og / Professor Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

A.W. Hauch vil gerne mødes med Thorvaldsen den kommende onsdag og drøfte forslag til dekoration af nogle rum til Christiansborg Slot.

Se original

I Henhold til det Løfte, som Herr Etatsraaden har haft den Godhed at give mig, at ville underrette Commissionen for Slottets Opbyggelse, om de Gemakker eller Steder i det nye Slot, som efter Deres Skiønnende, vare meest skikkede til at modtage Prydelser og Forziiringer af Deres Mesterhaand, tillige med et Forslag, som nogenledes bestemmede hvori disse kunne bestaae; giver jeg mig den Ære herved at forespørge: Om det maatte være Herr Etatsraaden beleiligt at komme til mig næstkommende Onsdag, om Eftermiddagen Kl: 6, til hvilken Tid Commissionen for Slottets Opbyggelse mødes hos mig.
Kongens Palai den 22de November 1819.

ærbødigst

Hauch

Arkivplacering
m6 1819, nr. 52
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Danmarksopholdet 1819-20
Personer
A.W. Hauch
Sidst opdateret 10.05.2011 Print