Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3322 af 10246
Afsender Dato Modtager
Friederike Brun [+]

Afsendersted

København

17.11.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: al Signor Cavaliere Alberto Thorwaldson in Roma
Tilskrift: p mezzo di Luigi Chiaveri, che vi saluta distintamente Venerdi Mattina 12. Decere 1823

Resumé

Friederike Brun beder på vegne af Frances Mackenzie om, at Thorvaldsen skal returnere hendes breve. Brun henviser til sin artikel om Antonio Canova i kunstbladet Morgenblatt. Hun sender hilsener fra venner og fortæller, at Jens Baggesen har mistet sin søn og kone. Brun beder Thorvaldsen sende reproduktionskobberstik af hans egne værker. Hun roser H.W. Bissen for hans store talent, og giver Thorvaldsen noget af æren for dette.

Se original
Min egen Thorwaldsen. Kiøbenhavn 17 November 1823.
lov mig inden du laeser videre min Hans, at opfylde den Bøn de følgende Linier indeholde!
Nu! saa send Miss Makensy de Breve tilbage som de besidder af hendes Haand, under vedstaaende Addreße: # overlever Paketen til Chiaveri som vil befordre dem videre. den Aedle Pige lever agted, og paaskiønt midt imellem alle mine Venner i Genéve, og haver ved Bonstetten paalagt mig at besørge denne for hendes fiinn følelse vigtige Ting, som Deres ei kan nægte hende.
Gode Walzen jeg laenges efter dem og deres udødelige Skabninger. Vi sige altid “den Vinter Thorwaldsen var her!” Men min Helbred er saa at jeg haaber endnu at see dem i den udødelige Stad. Farvel min dyrebare og udødelige Ven. Søg at laese i Kunstblatt af Morgenblatt April Maaned 1823 etwas über Antonio Canova hvor jeg haver giendrevet en Yttring i Grev Cicognaras Verk – som jeg ei kunde lade hengaae urenset. Hils vore Venner – Seer de frue v. Villéna imellem ? her hilser dem Lotte, fru Haghe, frøken Gall, Karl og friede – de Veed at vores kiere stakkels Baggeßen haver misted baade hans Kone og hans haabefulde unge Søn ? han var selv syg for døden og lever nu i Bern hvor han haver en meget Vakker Søn og hans første Kones Familie. Lev vel min egen Ven og glem aldrig deres aldeles
hengivne frbrun.
Gode Thorwaldsen Send mig hvad nye omrids heller Kobberstik der udkommer efter ders Arbeider. Her er et Vidunder i Skulptur igien Bißen. Jeg troer de lod Gnisten af Genie falde i ham – for knap var de borte saa opstod han!
  1. à Mademoiselle Francesca Makensy of Seaforth
    med denne Addreß lever Paketen til Chiaveri som besørger det videre.
Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering
m35 V, nr. 52
Personer
Jens Baggesen · Karl Viktor von Bonstetten · Antonio Canova · Luigi Chiaveri · Leopoldo Cicognara · Frances Mackenzie
Sidst opdateret 10.05.2011 Print