Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 477 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Montenero

[26].8.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Øverste højre hjørne af papiret, hvor dateringen formentlig har stået anført, mangler.
Af Anna Maria Uhdens svarbrev af 30.8.1805 fremgår det dog, at hun har modtaget brevet den 28. august 1805. Brevet må derfor være skrevet mindst et par dage før. Det blev sendt til Rom til C.F.F. Stanley i Casa Buti og overbragt personligt til Uhden af Stanley, som det fremgår af både Stanleys brev af 30.8.1805 og ovennævnte svarbrev fra Uhden. Brevet til Uhden er derfor med stor sandsynlighed sendt sammen med brevet til Stanley, der i følge Stanleys ovenfor nævnte svarbrev var dateret den 26.8.1805. At brevet til Uhden hverken bærer udskrift eller laksegl underbygger denne antagelse.
Tidligere har brevet fejlagtigt været dateret til både 28. august 1805 og til august 1804.

Anna Maria Uhden [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Thorvaldsen klager over en strabadserende rejse, men forsikrer, at han nu har det godt igen og er begyndt at arbejde. Han oplyser, hvornår han vil rejse tilbage til Rom, undskylder det sene brev og sender hilsner til alle. Muntert drillende skriver han om forholdets skænderier.

Se original [Translation]

Carisima Amica
Pochi giorni che sonno arivato qua nella villa di Sig[no]r: Barone de Schubart, e hò soferto molto per la Strata del continue viaggio notte e giorni con un gran Calto e la polvere che dava veramente fastidio per un mezzo amalato, adesso mi sento Gracia Dio bene, e hò comingiato a lavorare un poco, subito doppo li 10. settembre che e la Festa natalizio della Sig[no]ra Baronesa, patirò io da Livorno alla volta di Roma, mi pare mille anni di litticare un poco con voi
Non ho avutto un momento di tempo prima di fare il mio preciso dovere di Scrivevi, mi scuserà qu[e]sto mancamento, lo scritto giorni fa due riche a mio amico Sig[no]r Stanly nella qualla lo messo le mie salutti a tutti, che lie avrà la bonta di farmi li stesso piacere.
Spero che questa lettera vi trovera in bone Salute come io a[u]guro e mi farà la Gracia da farmi Sapere le vostre nove più presto che e posibelle.

Salutandovi di core mi dico vostro cinciere amico Alberto

P.S. Sig[no]r Carlo sa mio adresso. a Dio

[I venstre margen:] vi prego se il mio Cana avera besionnia di marile(?) di recordare Sigr de Gregorio il promesso che mi af fatto. a Dio

Generel kommentar

Brevet var Thorvaldsens første til Anna Maria Uhden efter ankomsten til Montenero. Det blev sendt til Rom til C.F.F. Stanley i Casa Buti. Stanley overbragte brevet personligt til Uhden, som det fremgår af både Stanleys brev af 30.8.1805 og af Uhdens brev af 30.8.1805.
Thorvaldsen besvarede med dette brev Uhdens brev af 17.8.1805, som var præget af vrede og fortvivlelse. Thorvaldsen svarede ikke på det konkrete indhold i Uhdens brev, men anslog derimod, som det fremgår, en munter uanfægtet tone, der må have virket beroligende på Uhden, eftersom hendes følgende brev af 30.8.1805 er skrevet i samme tone.

Arkivplacering
m35 V, nr. 47
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 33-34.
Andre referencer

  • Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938, p. 62, med dansk oversættelse, der afviger fra den her anførte, endvidere er P.S.’et og kommentaren i margin ikke oversat.
  • Eugène Plon: Thorvaldsen: Sa Vie et son Oeuvre, Paris 1867, p. 38.

Emneord
Thorvaldsens hunde · Thorvaldsens kvinder
Personer
Perucca · Herman Schubart · Jacqueline Schubart · C.F.F. Stanley
Sidst opdateret 06.03.2023 Print