Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10233 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Wilckens [+]

Afsendersted

København

8.3.1872 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Liste over Thorvaldsens Efterladenskaber tilhørende Underteg.

1 1 Laurbærkrands skjænket Thorvaldsen ved hans Ankomst til Kjøbenhavns Toldbod d: 17de Septbr. 1838 af Kunstnere
2 1 Laurbærkrands skjænket Thorvaldsen ved han Ankomst til hans Atellier d: 17” Septbr. 1838 af Damer.

NB: Begge Krandse hængte i Thorvaldsens Værelse endnu den 24” Marts. 1844.
3. 1 Lok af Thorvaldsens Haar og hans Haandskrift indfattet i Fløiels Ramme.
4. 1 Leerskizze (Minerva) modelleret af Thorvaldsen til den udenfor Christiansborg Slot værende Statue.
5. 1 do do Æskulap. do do do
6. 1 Leerskizze (Videnskabens og Kunstens Beskyttelse) modelleret af Thorvaldsen til Frederik den 6te Monument
7. 1 Skizze. Thorvaldsens Portraitstatue (2de Afstøbning)
8. Poniatovsky, Vox Skizze til Statuen.
9. 1 antikt Hoved brændt Leer.
10. Thorvaldsens Faders Uhr, sendt ham da denne døde.
11. do do 1 Tegnebog, do do
12. do do 1 Par Jernbriller, do do
13. 1 Portrait malet paa Metal, skjænket til Undertegnede
14. Thorvaldsens store Medaille, do do do
15. 5 Medailler i Etui do do do
16 Thorvaldsens Noteerbog med indlagte Ordensbaand
17. 1 Sløife af Guld til 1 Orden.
18. 1 Guldstykke af 1 Ordenskjæde (i Etui)
19. 1 Kaarde med Portépé til den franske Uniform
20. 1 do do til den italienske Uniform
21. 1 hvid Arbeidsblouse fra Italien, baaret af Th: da han blev malet af Horace Vernet.
22. 1 graae Bomuldsblouse.
23. 1 graae Saxonis Blouse. Klamme ud for 22 og 23: Arbeidsdragt

syet efter Luthersk Forbillede
24. 1 Livrem til Arbeidsblousen.
25. 1 Spænde til en Arbeidsrem
26 1 Par sorte Silkestrømper.
27. 1 ” flammede Bomuldsstrømper.
28 1 ” sortstribede Silkestrømper.
29. 1 ” Støvlekroge
30. 2 Nathuer.
31. 1 af de bekjendte Leerkugler, som Th: pleiede at forme Fingrene mellem
32. 1 Nattrøie af Schirting.
33. 1 Pr. Seeler med Sølvspænder med Ths: Navn og Fødselsdag, skjænket ham af Frue Puggaard
34. 1 Pr. Seeler med Staalspænder.
35. 1 Pr. broderede Morgenskoe de sidste Th: bar skjænket ham af Baronesse Stampe.
36. 1 Par Morgenskoe, medbragt fra Italien 1838.
37. 1 Fløiels Arbeishue, skjænket ham af Baronesse Stampe
38. 1 stor Fløils Arbeidshue
39. 1 mindre do do Klamme ud for 38 og 39: fra Italien.
40. Raphaels-Huen syet i Kjøbenhavn.
41. 6 smaae Modelleerstokke M.: AT fra Italien.
42. 1 Halsbind baaret af Th: paa hans sidste Levedag.
43. 2 Kraver.
44. Thorvaldsens Sølvbriller.
45 1 Par do do
46 1 Signet af Glas med AT og Amor.
47. 1 do af grøn Steen og M. A.T.
48 1 Spadserestok skjænket Th: af Grev Rantzov.
49. 1 Reisestok, brugelig som Stol.
50. 1 Terzerol, som Th: havde ved sin Seng i Italien.
51 1 Servietbaand, skjænket af Frue Puggaard.
52 1 do – do – og syet af Baronesse Stampe
53. 1 strikket Tobakspung.
54. 1 grøn Paraplui, kjøbt af Th: paa en Bazar i Kjøbenhavn
55. 1 af Kunstaccademiets [sic] Medlemsstole skjænket af Academiet til Th: da han var syg.
56 1 Barometre, skjænket til Th: af Baronesse Stampe.
57. 1 Par Porcellains Kopper, skjænket til Th: af Prof: Jensen
58 1 Sølvtheeskee
59. 1 do do
60. 1 rundt Glas.
61. 1 grøn strikket Pengepung med en Regnepenge.
62 1 rød med Guld indvirket Pengepung fra Italien.
63 1 Etui til et Forstørrelsesglas.
64. 1 Lorgnet.
65. 1 Theaterkikkert fra Rom
66 1 Forstørrelsesglas
67. 1 Kikkert.
68. 1 Fribillet til det kglg: Theater.
69. 1 Guldbrystnaal med et Hoved
70 1 Daase med spansk Tobak
71. 1 do „do skjænket af Etatsraad Thiele.
72. 1 stor Noteerbog
73. 5 store Modelleerstokke M.. A. T.
74 8 Meisler M.. A. T.
75. 6 Fiile M.. A. T.
76 1 Hammer.
77. 1 Arbeidspasser.
78 1 Tegnebestik
79. 1 Messinglineal
80. 1 Messingvinkel.
81. 1 Manuskript paa et Palmeblad fra det sydlige Indien.
82. 1 Glas Ridsefjer.
83. 1 do Pengepresser
84. 1 Brevpresser skjænket til Th: af Prof: Jensen
85. 1 Papiirtvinger af Marmor.
86. 1 Brevmappe med 1 Bouqet af Papirblomster skjænket til Th: af Grevinde Danneskjold.
87. 1 Skrivemappe med Haaandskrifter af Th og Flere
88 1 Blyantsholder.
89. 1 Oblattrykker fra Italien.
90. 1 Pennevidsker, vundet paa et Juletræe hos Etatsraad Puggaard
91. 1 Penneskaft af Been
92. 1 do do „do
93. 1 guult do do
94. 1 sort do do
95 1 Gaasepennefjer, vundet paa et Juletræe paa Nysøe.
96 1 Tegnebog med Ths: Haandskrift
97. 1 lille Skizzebog
98 1 do Noteerbog
99. 1 Pakke med Ths: Visitkort.
100. Pladen til Ths: Visitkort.
101. 1 Tobakspibe, skjænket til Th: af Etatsraad Brønsted
102 1 Mundspids
103 1 Lysestage fra Italien.
104. 1 italiensk Haandlygte.
105 1 Pibe Mundstykke
106 1 Par Barbeerknive i Fouteral
107 Nat og Dag (Gips) skjænket til Th: af Baronesse Stampe
108 1 Strygejern.
109 1 Sølvtandstikker.
110. 4 af Ths Tænder, samt en forloren Tand.
111. 1 Øreskee af Staal
112. 2 Neglesaxe
113. 1 Pakke forskjellige Visitkort.
114. 1 Haarbørste med Ths Haar, samt en Rekam.
115. 2 Toilettedaaser
116 1 Blækhuus og 1 Sandhuus.
117. 1 Porcellains-Skrivetøi, skjænket til Th: af den kglg: Porcellain-Fabrik
118 1 Skrivetøismaatte.
119 1 Vidsker vundet paa et Juletræe hos Etatsraad Puggaard
120. 1 Mahogni Uhrfouteral
121. 1 Uhrnøgle
122. 1 Sølvuhr som Th: bar da han reiste til Italien, M. B. Thorvaldsen d: 29. August 1796.
123. 1 Uhrkurv skjænket til Th: af Frk: Hornemann
124 1 Almanak sendt til Th: Nytaarsmorgen 1839 af en Ubekjendt.
125. 1 Almanak skjænket Th: af Frk: Berg 1843.
126 1 Haandspeil, vundet paa 1 Juletræe paa Nysøe
127 1 antik Medaille.
128. Kalk fra Raphaels Grav, skjænket til Undertegnede af Th:, der modtog det som medlem af Accademiet St Lucca (1833)?, da Raphaels Grav blev aabnet.
129. 1 lille Ørn udskaaret i Elfenbeen af en Matros.
130. 1 Guldsignet med Spilleindretning
131. 1 Naalebog fra Italien.
132. 1 rund Daase med Dødningehoveder paa.
133. 3 sjeldne Marmorstykker.
134. 3 forskjellige Marmorplader
135. 2 Konchylier.
136 1 Dyretand.
137 4 St.. af en pompaiansk Vase
138. 3 Brudstykker af en Vase.
139 6 hvide og 2 gule Steene
140. 4 sjeldne Perler.
141. 1 minerologisk Steen
142 1 sleben Glastønde i Etui.
143. 1 antik Broncefigur.
144 1 antik Steen med en Hest.
145. 1 antikt Speil af Metal.
146 1 lille Gemme med et Vildsviin
147. 1 Gemme med en Figur.
148 4 smaae Paster
149 1 lille Gemme med en Figur.
150. 1 Par Dissporer.
151. den rommerske Kappe fra 1819, baaret af Th: d. 24” Marts 1844.
152 den franske Uniform, som Medlem af Academiet i Paris med tilhørende Hat med Strudsfjer.
153 den italienske Uniform, sort med tilh: Hat med sort Fjer Silkeknæbeenklæder, Spænder, Vest og Kappe.
154. sort Livkjole fra Ths sidste Levedage.
155. 1 sort rund Hat fra Italien
156 1 do do do dansk, baaret af Th: d: 24“ Marts 1844.
157. 1 Modelleerstok i en Gibsafstøbning over begge Ths Hænder. Modelleerstokken blev brugt af Th: til Luthers Buste Kl: 2 d: 24” Marts 1844.
158 1 Bord, Stumtjener, med Malerie af Prof: Jensen
159. 1 Sabel, stod altid ved Ths Seng i Italien.
160. det Lommetørklæde som Th: brugte i sit sidste Øieblik i det kglg: Theater d: 24” Marts 1844, Kl: 6 og 10 Minutter.
161. Napoleon d: 1stes Moders Haar, skjænket til Undertegne (sic) af Th
162 1 Krands af levende Blomster.
163. 1 Bouquet, skjænket til Th: af Minister Møsting
164 1 do fra Antonette.
165 1 Portraitmedaillon (Leer) af Bernhardt Ancker
166 1 Pakke forskjellige Ordensbaand.
167. 175 forskjellige Mønter (antike)
168. 20 Lokker af Ths Haar.
169 Kalk fra Ths Grav, taget i denne af Undertegned paa Bisættelsesdagen 6/9 48 hvoraf Festcommiteen ved 100 Aarsfesten hver modtog 1 St.. af Undertegnede.
170. Det Ordensbaand som Th: bar paa sin sidste Levedag.
171 1 lille flettet Fingerring
172 3 Mapper med 160 Haandtegninger og Udkast til Ths Compositioner
173 Eneste skillinger, som Th: vandt naar han spillede Lotterie med Damer
174. Haar, som blev afklippet Thorvaldsens Bakkenbarter, da der blev taget Maske over hans Ansigt d: 25 Marts 1844.
175 1 Proptrækker.
176 1 Spelledaase [sic] fra Italien
177. Ths Commandeurkors.
178 Dannebrogsordenens Storkors, skjænket til Th af Frederik d: 6te
NB: Der fandtes 2de Exemplarer hvoraf det Ene blev skjænket til Undertegnede som en Erindring.
179 Æreslegionens Orden.
180 Storkors af Dannebroge.
181. Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand
182 Ridder af Dannebroge.
183. do ” do
184 Commandeur af Dannebroge
185 Ridder af den svenske Sværdorden
186 Svens Medaille Literis & Artibus.
187. Ridder af den franske Æreslegion
188 Commandeur Civil de’ Savoi, Sardinien
189 Commandeur af den portugisiske Conseptionsorden
190 Storkors af den russiske hvide Ørn.
191. Commandeur af den russiske St: Andre’
192. Ridder af den russiske Wladimir Orden
193 Commandeur af den sachsiske Mérite.
NB: Baand
194. Storkors af den oldenborgske Orden Merie de Pierre Frederik Louis d X:
195. Ridder af den hanoveranske Guelfeorden
196 Commandeur af den østerrigske Jernorde
197. Ridder af den østerrigske Leopold Orden
198 Commandeur do do do
199 Commaneur af den preusiske røde Ørn
200 preusisk Orden Croix de Fer. Mérite Civil.
201. Plade til Etatsraad Brønsteds Visitkort
202 Masken taget over Thorvaldsens Ansigt d: 25de Marts 1844
NB: Baand

                  C F Wilckens
Dbm: m:m: Custode ved Thorvaldsens
Musæum.
Forhenværende Kammertjener hos
afdøde Conferentsraad Thorvaldsen.Thorvaldsens Musæum d: 8de Marts 1872.

Arkivplacering
m34, nr. 74
Emneord
Lotterispil · Thorvaldsens hår · Thorvaldsens udnævnelser
Sidst opdateret 03.02.2016 Print