Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3101 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peter Norden Sølling [+]

Afsendersted

København

14.11.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette papir må have været et bilag til Søllings brev til Thorvaldsen 14.11.1822 og her følges derfor dette brevs datering. Se desuden den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift. Brevet er sandsynligvis et bilag til Søllings brev til Thorvaldsen 14.11.1822.

Resumé

Bilag til et brev. Peter Norden Sølling beskriver et relief, som han ønsker, at Thorvaldsen skal udføre til Bombebøssen.

Se original

En Søemand som paa den eene side Putter pinge i B.B – og en Borger med en Borger Krands om Hovedet paa den anden Siide – i Civil Dragt – eller hvad De vil –

Paa Piedestalen – eller Alteret [,] hvad man vil Kalde det – disse ord / –
Med Bomben Skiib og Gods og Huus Kapseises
af denne Derimod skal jer et Huus opreises –
den 11: August A[nno] 1819

høyden efter behag

I Basrelief – Størrelsen efter Behag = 3Alen lang eller som de vil [;] helle [hele] Pladen at indfatte over Porten –

[verso]
Hvis begge tage hinanden i Haanden medens de med den anden laae i B.B. – eller som De vil – nok det vil forherlige Bygningen i Cecler [Sekler] med dato [,] Rom og Deres Navn.

[Ved siden af teksten ses en noget ubehjælpsom og naiv skitse, utvivlsomt tegnet af Sølling selv, der viser det af ham beskrevne motiv: I centrum ses en knæhøj piedestal, hvorpå der er sat en bombebøsse med teksten “med Bombe Skiib og Huus Kapseises”. Til venstre for bombebøssen ses en mand klædt i lang frakke og med hat. Han vender med front mod bombebøssen og rækker frem mod bombebøssens munding. Til højre ses ligeledes en person med front mod bombebøssen. Denne har en tydelig krans om hovedet, og også han rækker frem mod bombebøssen.]

Generel kommentar

Dette papir må have været et bilag til Søllings brev til Thorvaldsen 14.11.1822 og her følges derfor dette brevs datering. Tilføjelserne på brevet 14.11.1822 og nærværende bilag er tydeligt skrevet af samme hånd og med samme pen.
Af brevet dateret 14.11.1822 fremgår det, at Sølling ønskede, at Thorvaldsen skulle udføre et værk for Bombebøssen. “Tør jeg nu være saa frie – at bede dem om et Lille stykke i marmor som kunde staa over Portalen”, skrev han. Samtidig beskrev han kort motivet: “En Bombe[...] med en Søemand ved siden.” Sandsynligvis har han ønsket yderligere at udspecificere sine ønsker til værket, så Thorvaldsen kunne løse opgaven til hans tilfredsstillelse, og han har derfor vedlagt dette bilag, der i detaljer udpensler, hvordan han forestiller sig værket.
En så bunden opgave og med et så samtidigt og realistisk motiv har imidlertid næppe været tillokkende for Thorvaldsen, især eftersom opgaven oven i købet skulle udføres gratis. Yderligere synes heller ikke Søllings ønske om relieffets størrelse ret beskedent, idet han ønsker et næsten to meter langt relief. På trods af, at Sølling ofte lader sine specifikationer følge af “efter behag” eller “som De vil”, synes det tydeligt, at han har haft helt faste forventninger til værket, hvilket næppe har øget opgavens tiltrækning. I hvert fald blev opgaven aldrig udført, og der kendes ikke noget svar fra Thorvaldsen til Sølling.

Arkivplacering
m34, nr. 20
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Sidst opdateret 07.01.2013 Print