Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5756 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Rom

28.1.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af digtet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur

Resumé

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Se original

Den 28d Jannuar
1832.


Mel: Vift stolt paa Codans Bølge etc.

Nu trindt om Danmarks Land
En høi ublandet Fryd;
Fra skovbekrandste Strand
Gjentoner Jubellyd.
De danske sig forsamle,
For under festligt Lag,
At feire Unge og Gamle,
Vor Fredriks Fødselsdag.

Vor Røst skal ei istemme
Nu store glade Hob,
Vort Øre ei fornemme
De høie Jubelraab.
Til Danmarks kjære Lunde
Vor Stemme ei skal naae.
Og Romas Høie kunne
Ei Danskes Fryd forstaae.

Dog Gjenklang skal den møde
Ved gule Tiber Bred
Da Danske Hjerter gløde
Af fælleds Kjærlighed.
Hvor Danske monne findes
Selv fjern’t fra Fødestavn,
Med Hæder Fredrik mindes
Er elsket høit hans Navn.

Thi lad os Bægret fylde
Med Druens klare Blod
Og ved dets Klang da hylde
Vor Fredrik Eiegod.
Til Glæde skal os strømme
Det samme Bægers Væld,
Som Freidigt vi udtømme
For bedste Konges Held.

Gid han i Fred maae bygge
End mange, mange Aar,
Paa gamle Danmarks Lykke,
Som fra sin første Vaar!
Gid Folket ret paaskjønne
Hans Virkens store Mand.
Og stedse ham belønne
Med troefast Kjærlighed.

Generel kommentar

Som det fremgår, er dette digt er skrevet i anledning af Frederik 6.s fødselsdag 28.1.

Arkivplacering
m32, nr. 55
Personer
Frederik 6.
Sidst opdateret 20.02.2013 Print