The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5756 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

28.1.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af digtet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur

Abstract

The commentary for this poem is not available at the moment.

See Original

Den 28d Jannuar
1832.


Mel: Vift stolt paa Codans Bølge etc.

Nu trindt om Danmarks Land
En høi ublandet Fryd;
Fra skovbekrandste Strand
Gjentoner Jubellyd.
De danske sig forsamle,
For under festligt Lag,
At feire Unge og Gamle,
Vor Fredriks Fødselsdag.

Vor Røst skal ei istemme
Nu store glade Hob,
Vort Øre ei fornemme
De høie Jubelraab.
Til Danmarks kjære Lunde
Vor Stemme ei skal naae.
Og Romas Høie kunne
Ei Danskes Fryd forstaae.

Dog Gjenklang skal den møde
Ved gule Tiber Bred
Da Danske Hjerter gløde
Af fælleds Kjærlighed.
Hvor Danske monne findes
Selv fjern’t fra Fødestavn,
Med Hæder Fredrik mindes
Er elsket høit hans Navn.

Thi lad os Bægret fylde
Med Druens klare Blod
Og ved dets Klang da hylde
Vor Fredrik Eiegod.
Til Glæde skal os strømme
Det samme Bægers Væld,
Som Freidigt vi udtømme
For bedste Konges Held.

Gid han i Fred maae bygge
End mange, mange Aar,
Paa gamle Danmarks Lykke,
Som fra sin første Vaar!
Gid Folket ret paaskjønne
Hans Virkens store Mand.
Og stedse ham belønne
Med troefast Kjærlighed.

General Comment

Som det fremgår, er dette digt er skrevet i anledning af Frederik 6.s fødselsdag 28.1.

Archival Reference
m32, nr. 55
Persons
Frederik 6.
Last updated 20.02.2013 Print