Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7392 af 10246
Afsender Dato Modtager
Constantin Hansen [+]

Afsendersted

Rom

1838-39 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Om Fregatten Rotas Togt for at hente Thorvaldsen fra Rom 1838

En Dag som jeg sad allerbedst i Brokkensbod
Og fik mig saa pl[xx]ig en Snaps eller to,
kommer Baadsmanden ind,
gjør et helvedes Vind,
Og siger, ”hvad sidder Du og drikker der dit Svin”,
”Den Onde splitte dig ad, herop nu din st[od],”
”Fregatten skal lette og det endnu i Dag”

2,Saa [skue] det ud af Kattegattet saa det var en Lyst
Indtil at vi fik Sigte paa Engelsmandens Kyst
Og saa tænkte jeg hvi, nu faar nok et [Svai]
[xxxxx] Dine [xxxxx], saa de gaar ders Vei,
For I huske jo vel nok, da paa Prøvestenens Blok,
xxOle Skeie stod tapper blandt Holmens faste Stok.

xxOle Skeie var en Holmen Matros som i Slaget 2 April 1801
mistede begge Benene paa Blokskib Fortet Prøvestenen.

3, Men Engelskmanden sad nu saa stille som en Mus,
Skjønt rigtignok jeg syntes at han grinte lidt [sus],
Men nu er det nok forbi med hans Filureri,
Siden Russen med os er gaaet sammen paa Parti.
Og saa ved vor Aften [xxx] paa den Spanske Sø vi flød
Om Spaniolens Komplotter slettens intet vi os brød.

4,I Livorno tog Chefen mig med sig op i Land,
Han sa’ vi skulde hente en grumme fornem Mand;
Og saa sa’ han til mig, ”Du skal bær min Kavai,
og vær min Lakei skjønt Du lugter af Beg
Og saa reiste vi til Rom, mens jeg tænkte mig om
”[Hvor der], det vilde han mig for Pavensstrup[?] Dom

5, Paa Veien kom vi ind i en løierlig Kro
Dog forlangte mig saa høflig en Snaps eller To
Kommer Verten med et Grin, bringer to Flasker Viin
Som om han vilde sige, nu saa Drik du dit dit Svin,
Og det gjorde sku jeg, og saa raabte jeg høi,
Hvad koster dette hersens for nu gaar jeg min Vei.

6,
En Skudde sae han; jeg trod at han er gal
Tænker tror vi sælger Skuden alt for en Perial
Nu holdt [Kamerat], jeg er inte plakat.
Men Fyren han skabet sig nu end desperat
Saa blev jeg kjed af den Snak, og en skalle jeg ham drak
Saa han satte sig ned og glemte at sige Tak. –

7,
Men Rom er nu [elle]sens mer fin end Christianshavn
Og tænker vi blir her baade til Juel og til Fastelavn
Og saa gik jeg om og drev, til [xx] Skude [var] jeg [xxxx]
Som de haled over Strømmen med gammel[xxxxxxxx]
Og saa sagde jeg nu hør, Kamerater med Forlov
Og saa lagde jeg mig langs hen ad Dækket og sov

Digtet af Maleren Constantin Hansen
i Anledning af Julegildet blandt de Danske
i Rom 1838.39

Arkivplacering
m32, nr. 118
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838
Sidst opdateret 30.04.2015 Print