Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1227 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen.
Poststemplet: “28 FEVRIER” samt “1[9] [XX]S[X]” og “NAPOLI”.

15.2.1813 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift:All’ Illmo Sig:re / Sig Cavaliere Alberto Thorwaldsen / Scultore Danese / Trinta’ de’ Monti a / Roma

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Neapel d: 15.de Februari 1813

Min bedste Thorwaldsen. Vi modtoge Deres kiere Brev i et Øyeblik hvor jeg svævede imellem Livet og Døden. Himlen har vaaget over mine Dage, maaskee fordi jeg er bestemt til endnu at virke noget Godt paa denne underlige Jord. Nu er jeg fuldkommen uden Fare, da ved den Operation jeg maatte udstaae jeg blev befriet for 2 store Glas Matterie. Jeg har her en Chirurgo Maggiore af Garden som er en siælden Mand, og som ræddede mit Liv. Om faae Dage vil Saaret lægge sig, og saa er jeg fuldkom[men] vel. I fem samfulde Uger har jeg været sengeliggende. Nu kan jeg sidde oppe nogle Timer om Dagen.

Jeg glæder mig over Deres modelerte Vesta som vi vil beundre naar vi komme til Rom som nok bliver i Begyndelsen af April Maaned. Vi ønskede til den Tid et mageligt og muntert Quarteer som vi kunne betale Dagviis. Bestræb Dem at finde os et sligt. Hvad Prisen angaaer vil vi ikke prutte; thi nogle Dage kan dog ikke koste en Skat. Vi overlade alt til Dem. De kiender vore Ønsker, og veed hvorledes omtrent vi attraae at være logerede.

Jeg har igaar havt den Glæde at modtage Brev fra vor Ven Brøndsted fra Corfù. Han kommer om faae Dage hertil, og vil Reise til Lands til Danmark.
Hils Malling og alle gode Venner fra

Deres oprigtige

B Schubart

Arkivplacering
m3 1813, nr. 6
Thiele
Delvist gengivet hos Thiele II, p. 224.
Sidst opdateret 10.05.2011 Print