Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1181 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Firenze

29.9.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Florentz d: 29e September 1812

Tusinde Tak min bedste Thorwaldsen for Deres kierlige Skrivelse. Jeg haaber nu snart at kunde omfavne Dem. Vi reise herfra den 15.de Octobre, og formodentlig er vi i Rom den 24e October: Vedlagt en Skrivelse til Dem fra Hans Kongel: Høyhed Prinds Christian, og en til Herr Malling som De er saa god at levere ham. Jeg føyer derved et Brev til en tydsk lærd ung Mand som heder Nienstädt, som jeg har taget mig den Frihed at racomandere Dem. Vær saa god at give ham dette Brev, og hils ham saa flittig fra mig. Han har tilbragt 5 Maaneder med mig paa Montenero og er en meget interessant ung Mand.

Min Helbred er meget maadelig. Jeg havde i Søndags og i gaar atter attaquer af den afskyelige Nerve Feber. Jeg haaber at mit Ophold i Rom, og i Neapel vil være mig gavnlig. Jeg venter et Brev fra Matthei over det Logis han har bestilt til os. Bed ham at tilskrive mig desangaaende. Hils Capt Huth og sig ham at jeg har modtaget hans Brev samt det indlagte til Kongen som jeg har besørget.

Nu Gud velsigne Dem. Hils alle vore gode Landsmænd fra

Deres oprigtige Ven
B Schubart

Arkivplacering
m3 1812, nr. 24
Personer
Wilhelm von Huth
Sidst opdateret 12.07.2013 Print