Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1428 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Augustenborg

10.5.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen! Efter Deres Ønske oversendes Dem en Skrivelse til Academiet inde holdende Hs Majestæts Resolution af 16 f.M. Deres Brev har iøvrigt meget fornøjet og beroliget mig da jeg deri har gienkiendt det Sindelag der stedse har besielet Dem og som om muligt maae forøge den Højagtelse med hvilken jeg forbliver Deres


Augustenburg d. 10 Maj 1815
velvillige og forbundne
Christian Frederik


Jeg formoder at C.J. Kejser har berettet om Odense Slot som kan blive meget logeabelt og jeg anbefaler Dem denne Sag

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 30
Sidst opdateret 11.01.2013 Print